186 Milioane de Euro pentru promovarea produselor agroalimentare

produse agroalimentare
Cuprins

Suma de 185,9 milioane EUR va fi alocată de Comisia Europeană în 2024 pentru a sprijini promovarea de produse agroalimentare durabile și de înaltă calitate din interiorul, dar și exteriorul Uniunii Europene, conform comunicatului de presă publicat în 17 noiembrie de Comisia Europeană.

Programul de lucru privind politica de promovare pentru 2024, emis de Comisie, are ca obiectiv crearea de noi deschideri de piață, luând în considerare în același timp agenda politică, proiecțiile exporturilor către piețele actuale și viitoare și feedback-ul părților interesate.

Obiective

Obiectivul principal al campaniilor de promovare a produselor agricole în UE este de a crea noi oportunități pentru fermieri și pentru industria alimentară în ansamblu, asigurând astfel stabilitatea activităților lor economice existente.

Politica de promovare vizează, de asemenea, promovarea producției și consumului durabil de produse agricole, ajutând în același timp redresarea durabilă a sectorului agroalimentar al UE în perioadele economice dificile.

Buget

Bugetul pentru campaniile desemnate pentru anul 2024 este împărțit în două categorii:

  •  promovarea în cadrul pieței interne a UE (81,3 milioane EUR)
  •  promovare în țări din afara UE (85,1 milioane EUR)

Programele de promovare se vor concentra asupra țărilor și regiunilor care au potențial de creștere ridicată, cum ar fi China, Japonia, Coreea de Sud, Singapore și America de Nord. În ciuda plecării sale din UE, Regatul Unit rămâne o piață de export semnificativă pentru produsele agroalimentare ale UE, reprezentând peste 20% din toate exporturile din UE-27.

Operatorii privați pot primi până la 80% cofinanțare pentru proiectele alese prin intermediul Comisiei Europene. În plus, comisia își desfășoară propriile eforturi de promovare în țări din afara UE. Aceste activități constau în prezentarea la târgurile agroalimentare, organizarea de delegații comerciale către națiuni străine și producerea de manuale pentru a ajuta exportatorii să obțină acces pe piață.

De asemenea, un element esențial al politicii de promovare a UE rămâne promovarea consumului de fructe și legume proaspete în contextul unei alimentații echilibrate. O analiză recentă a implementării schemei a concluzionat că fructele și legumele sunt principala categorie de produse pentru care UE co-finanțează politica de promovare, cu alocări reprezentând 19-30% din bugetul anual total pentru politicile de promovare în perioada 2016-2019. 

În programul de lucru pentru 2024 vor fi alocate peste 18 milioane EUR pentru promovarea fructelor și legumelor proaspete. Totuși, activitățile pentru aceste produse pot fi finanțate din bugetul rămas alocat promovării. Activitățile de promovare destinate consumatorilor de pe piața internă ar trebui să țină seama de orientările nutriționale stabilite de statele membre relevante și să respecte aceste orientări.
Cererile de propuneri pentru viitoarele campanii din 2024 vor fi deschise în perioada 18 ianuarie-14 mai 2024.

Pe site-ul nostru vei găsi zilnic stiri agricole actualizate, ce au ca scop informarea corectă cu privire la schimbările din acest sector.