A fost Aprobat Bugetul pentru Susținerea Crescătorilor de Animale

A fost Aprobat Bugetul pentru Susținerea Crescătorilor de Animale
Cuprins

Potrivit prevederilor art.21 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, sumele alocate de la bugetul de stat pentru anul 2024 au fost aprobate. 

 Ajutoarele sunt furnizate sub formă de servicii subvenţionate: 

  • întreprinderilor individuale şi familiale,
  • persoanelor fizice autorizate 
  • persoanelor fizice care deţin atestat de producător, după caz
  • persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul creșterii animalelor.

Intensitatea ajutorului de stat pentru efectuarea serviciilor menționate anterior este:

a) de până la 100% din costurile administrative aferente întocmirii şi menţinerii registrelor genealogice;

b) de până la 70 % din costurile aferente testelor efectuate de terţi sau în numele unor terţi pentru determinarea calităţii genetice sau a randamentului genetic al şeptelului.

Solicitanţii ajutorului de stat sunt asociaţii sau organizaţii de crescători de animale care prestează serviciile menționate anterior şi care îndeplinesc următoarele condiţii:

  • sunt persoane juridice conform legislaţiei în vigoare;
  • desfășoară activități în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2016/1012 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind condiţiile zootehnice şi genealogice aplicabile ameliorării
  • animalelor de reproducţie de rasă pură, a porcilor de reproducţie hibrizi şi a materialului germinativ provenit de la acestea, comerţului cu acestea şi introducerii lor în Uniune şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 652/2014 şi a Directivelor 89/608/CEE şi 90/425/CEE ale Consiliului, precum şi de abrogare a anumitor acte
  • în sectorul ameliorării animalelor („Regulamentul privind ameliorarea animalelor”) și sunt recunoscuți/acreditați/autorizați de către Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof.dr. G.K. Constantinescu” pentru activitățile desfășurate;
  • efectuează serviciile prevăzute la secţiunea 1.3.3. pct.454 lit.a) și b) din Orientările Uniunii Europene;
  • realizează parametrii tehnici ai programului/programelor de ameliorare aprobate pentru care se solicită sprijinul financiar.

Ca urmare a centralizării cererilor inițiale anuale de solicitare a ajutoarelor de stat, completate de către solicitanţi, avizate de către ANZ, depuse în perioada 1-15 decembrie 2023 la centrele judeţene ale Agenţiei de

Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe raza cărora/căruia se află sediul social al solicitantului, prin prezentul proiect de act normativ se aprobă suma alocată schemei de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor pentru anul 2024.

Prin prezentul proiect de act normativ se stabilește valoarea totală a schemei de ajutor de stat pentru anul 2024, în sumă de maximum 228.000.000 lei, credite de angajament, din care 70.680.000 lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine şi ecvine şi 157.320.000 lei pentru speciile ovine şi caprine, respectiv 161.864.000 lei credite bugetare, din care 50.178.000 lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine şi ecvine şi 111.686.000 lei pentru speciile ovine şi caprine

Fondurile se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru anul 2024.

Valoarea totală a schemei de ajutor de stat pentru anul 2024 se încadrează în plafonul total maxim al schemei de ajutor de stat pentru perioada 2023-2027, care este de 561.571,18 mii lei.

Pe site-ul nostru vei găsi zilnic stiri agricole actualizate, ce au ca scop informarea corectă cu privire la schimbările din acest sector.