A fost Aprobată Ordonanţa privind Organizarea şi Desfășurarea Activității de Neutralizare a Subproduselor de Origine Animală!

A fost Aprobată Ordonanţa privind Organizarea şi Desfășurarea Activității de Neutralizare a Subproduselor de Origine Animală!
Cuprins

Guvernul României a luat decizii importante în ședința de astăzi, 16 februarie 2024, adoptând o Ordonanță de Urgență ce modifică și completează OG nr. 24/2016 referitoare la organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală.

 Această mișcare vine în contextul alinierii la legislația europeană și implementării Orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale.

Printre prevederile importante ale ordonanței se numără stabilirea unui cadru legal național pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OG nr. 24/2016, care va cuprinde categoriile de servicii pentru desfășurarea activității de neutralizare a animalelor moarte, având în vedere acordarea sprijinului financiar în conformitate cu orientările UE. 

Aceste măsuri vizează reglementarea condițiilor sanitar-veterinare și de mediu pentru funcționarea unităților implicate în procesul de creștere, producție, depozitare, procesare și comercializare a produselor de origine animală, precum și neutralizarea și transportul subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman în caz de epizootii.

Se estimează că implementarea acestor măsuri va aduce beneficii semnificative, inclusiv în ceea ce privește gestionarea resurselor financiare necesare pentru activitatea de neutralizare a animalelor moarte provenite de la crescătorii individuali de animale. 

Astfel, se va stabili cuantumul sprijinului financiar și modul de acordare a acestuia, facilitând astfel un cadru coerent și eficient pentru toți actorii implicați în industria zootehnică și a produselor de origine animală din România.