AFIR Anunță Lansarea Sesiunii de Finanțare pentru Sisteme de Irigații în 2024

AFIR Anunță Lansarea Sesiunii de Finanțare pentru Sisteme de Irigații în 2024
Cuprins

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a făcut cunoscută lansarea primei sesiuni din 2024 pentru depunerea Cererilor de finanţare pentru DR-26 „Înființarea sistemelor de irigații”. Bugetul alocat pentru această inițiativă este de 102.421.176,00 Euro.

Sesiunea de depunere a Cererilor de finanțare se va desfășura în perioada 15 ianuarie 2024 – 14 mai 2024. Pragul minim de selecție al proiectelor este de 30 de puncte, iar pragurile de calitate variază lunar:

  •  90 de puncte în perioada 15.01.2024 – 14.02.2024;
  •  70 de puncte în perioada 15.02.2024 – 14.03.2024;
  •  50 de puncte în perioada 15.03.2024 – 14.04.2024;
  •  30 de puncte în perioada 15.04.2024 – 14.05.2024.

Depunerea Cererilor de finanțare se va realiza online pe www.afir.ro, începând cu data de 15 ianuarie 2024, de la ora 09:00.

Scopul și Obiectivele Programului

Programul DR 26 – „Înființarea sistemelor de irigații” are ca obiectiv consolidarea orientării către piață și sporirea competitivității fermelor agricole. Aceasta contribuie atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, incluzând creșterea concentrării pe cercetare, tehnologie și digitalizare.

Obiectivul specific al DR 26 este de a asigura finanțare exclusivă pentru înființarea sistemelor de irigații în zone care nu beneficiază în prezent de o infrastructură de irigații existentă. Programul se concentrează exclusiv pe înființarea sistemelor noi de irigații, acoperind întregul circuit al apei de la sursă și până la plantă.

Cine Sunt Beneficiarii?

Printre beneficiarii acestui program se numără fermieri și formele asociative ale acestora. Acestea pot fi întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăți cu diferite forme legale, institute de cercetare, societăți agricole, cooperative agricole, grupuri de producători și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor.

Sprijin Nerambursabil și Obligații Legale

Rata sprijinului public nerambursabil este stabilită la 65% din totalul cheltuielilor eligibile, cu o limită de 500.000 de euro per beneficiar. Totuși, depunerea unui proiect în cadrul acestui program impune respectarea strictă a legislației naționale privind gospodărirea resurselor de apă, inclusiv Legii apelor nr. 107/1996 și a legislației subsecvente.

Este esențial ca proiectele să aibă avizul de gospodărire a apelor la semnarea contractului de finanțare și autorizația de gospodărire a apelor la finalizarea investiției. Administrația Națională „Apele Române” este responsabilă de reglementarea gospodăririi apelor, emitând avizul și autorizația necesare.

Avizul și Autorizația de Gospodărire a Apelor

Pentru a obține avizul de gospodărire a apelor, solicitantul trebuie să depună următoarele documente: 

  • cerere (conform modelului din Ordinul MAP nr. 828/2019); 
  • decizia,  în  copie,  a  etapei  de  evaluare  inițială  emisă  de  către  Agenția  de Protecția a Mediului (conform Anexei nr. 5. D din Legea nr. 292/2018);
  •  certificatul de urbanism, în copie; 
  • documente care să ateste deținerea  terenurilor aparținând domeniului public al  statului  aflat  în  administrarea  A.N.  „Apele  Române”  ocupate  de  lucrările propuse prin proiect; 

Autorizația de gospodărire este emisă pentru funcționarea sau exploatarea lucrărilor pe ape sau în legătură cu apele, după finalizarea execuției acestora, iar documentele necesare sunt următoarele: 

  • cerere (conform modelului din Ordinul MAP nr. 828/2019) 
  • documentația  tehnică  de  fundamentare  a  avizului  de  gospodărire  a  apelor, întocmită  de  instituții  publice  sau  private  atestate  de  autoritatea  publică centrală  din  domeniul  apelor  (conform  modelului  anexă  la  Ordinul  MAP  nr. 828/2019) 

Depunerea proiectelor în cadrul acestei sesiuni se va încheia la data de 14 mai 2024, ora 16:00.

Pe site-ul nostru vei găsi zilnic stiri agricole actualizate, ce au ca scop informarea corectă cu privire la schimbările din acest sector.