Agricultorii pot Primi Finanțare din Fonduri Europene de 90% pentru Achiziția de Utilaje! 

fonduri pentru utilaje
Cuprins

La sfârșitul lunii aprilie ar urma să fie lansată Submăsura 4.1 – Investiții în exploatații agricole. Pachetele acestei submăsuri includ: 

 • P 4.1.1 – Achiziții simple de utilaje agricole și/ sau irigații, drenaj, desecare la nivelul fermei – vegetal;
 • P 4.1.2 – Condiționare și procesare în fermă și marketing modernizare exploatație – vegetal, exceptând legumicultura și cartofii;
 • P 4.1.3 – Condiționare și procesare în fermă și marketing modernizare exploatație – zootehnic;
 • P 4.1.4 – Tineri fermieri – achiziție utilaje
 • P 4.1.5 – Investiții în zootehnie (producție primară, condiționare ș marketing) – NAȚIONAL;
 • P4.1.6 – Investiții în zootehnie (producție
 • primară, condiționare și marketing) –MONTAN;
 • P 4.1.7 – Legume (inclusiv în spații protejate) și cartofi (productie primară, condiționare și marketing) – înființare, extindere, modernizare;
 •  P 4.1.8 – Condiționare, procesare și marketing – legume, cartofi- modernizare exploataţie.

Cine poate beneficia? 

Practic oricine implicat în agricultură -Fermieri (PFA, I.I., I.F., persoane sau grup de persoane fizice și juridice), societăți, cooperative, institute de cercetare-dezvoltare, composesorate, grupuri și organizații de producători).

Cu toate acestea, există câteva reguli stricte: un solicitant nu poate depune mai mult de două cereri de finanțare în cadrul acestei măsuri și nu poate depune două cereri pentru proiecte similare.

Ce condiții trebuie îndeplinite? 

Investiția trebuie să se desfășoare în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minim 8.000 SO și să îndeplinească cel puțin una dintre acțiunile eligibile prevăzute în submăsură. De asemenea, solicitantul trebuie să asigure cofinanțarea investiției și să demonstreze viabilitatea economică a acesteia.

Ce poți realiza cu acest sprijin? De la construcția și dotarea de clădiri pentru procesare și condiționare la achiziționarea de utilaje și echipamente specializate, posibilitățile sunt vaste. Totuși, trebuie să respecți legislația în vigoare și să demonstrezi că investiția aduce un plus valoric fermelor și zonei în care activezi.

La acestea, se adaugă următoarele condiții:

• Investiția trebuie să respecte, la momentul depunerii, Planul Urbanistic Zonal;

• Solicitantul va demonstra, la momentul depunerii proiectului, că a demarat procedura de evaluare de mediu iar dacă este necesară evaluarea impactului de mediu, procedura de evaluare va fi finalizată înainte de demararea investiției;

• În cazul proiectelor de procesare, peste 70% din produsele agricole primare care sunt supuse procesării, ca materie primă de bază, trebuie să provină din exploatația agricolă proprie și/ sau din exploatațiile membrilor;

• În cazul în care proiectul prevede și investiții în amenajări și/ sau echipamente de irigaţii la nivelul fermei, acestea sunt eligibile

trebuie să respecte condițiile specifice din secțiunea „Alte aspecte relevante pentru înțelegerea măsurii” (P 4.1.1 „Achiziții simple de utilaje agricole și/ sau irigatii, drenaj, desecare la nivelul fermei – vegetal”, P 4.1.7 „Legume și cartofi”);

• Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole realizate de tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă se vor realiza în termen de maxim 24 de luni de la data instalării;

• Investițiile necesare adaptării la noi cerinţe impuse fermierilor de legislaţia europeană se vor realiza în termen de 12 luni de la data la care aceste cerinţe au devenit obligatorii pentru exploataţia agricolă;

• Investițiile în instalații sunt utilizate în principal pentru producerea de energie electrică, prin utilizarea biomasei;

• Investiția va respecta legislaţia în vigoare (menţionată la capitolul „Trimiteri la alte acte legislative”) din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și de siguranță alimentară;

• Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (media ultimilor 3 ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;

• În cazul procesării și comercializării la nivel de fermă, materia primă procesată va fi produs agricol (conform Anexei I la Tratat) şi produsul rezultat va fi doar produs din Anexa I la Tratat;

• În cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunării, solicitantul va prezenta avizul de conformitate cu obiectivele SIDD-DD.

În cazul tinerilor fermieri care au finalizat implementarea unui proiect în cadrul sM 6.1, dimensiunea minimă a exploatației trebuie să fie de minimum 12.000 SO și să nu depășească 100.000 SO.

Cum se va face finanțarea? 

Ferme din Categoria I (Rata sprijinului – 50%)

8.000 – 250.000 SO (vegetal)

8.000 – 500.000 SO (zootehnic)

Sumele alocate pentru această categorie sunt: 

– achiziții simple și/ sau irigații – 350.000 €

– condiționare, procesare și marketing – 1.000.000 €

– ferme zootehnice – 1.000.000 €

– legume și cartofi – 600.000 €

– legume în spații protejate – 1.000.000 €

Ferme din Categoria II (Rata sprijinului – 50%)

250.000 – 500.000 SO (vegetal)

500.000 – 1.000.000 SO (zootehnic)

Sumele alocate pentru această categorie sunt: 

– achiziții simple și/ sau irigații – 400.000 €

– condiționare, procesare și marketing – 1.000.000 €

– ferme zootehnice – 1.500.000 €

– legume și cartofi – 700.000 €

– legume în spații protejate – 1.500.000 €

Ferme din Categoria III (Rata sprijinului – 30%)

>500.000 SO (vegetal)

> 1.000.000 SO (zootehnic)

Sumele alocate pentru această categorie sunt: 

– achiziții simple și/ sau irigații – 400.000 €

– condiționare, procesare și marketing – 1.000.000 €

– ferme zootehnice – 1.500.000 €

– legume și cartofi – 800.000 €

– legume în spații protejate – 1.500.000 €

Ferme din Categoria IV (Rata sprijinului – 50%)

 • Cooperative, grupuri și organizații de producător

Sumele alocate pentru această categorie sunt: 

 • max. 1.500.000 €, indiferent de tipul investiției și

de dimensiunea formei

Ce avantaje mai sunt?

Pentru investițiile realizate de tinerii fermieri sau cele în Agromediu și Agricultura ecologică, sprijinul financiar se poate majora cu până la 20%. Rata maximă de sprijin combinat este de 70% pentru fermele din categoria I și 90% pentru formele asociative.

Pe site-ul nostru vei găsi stiri despre fonduri europene actualizate, ce au ca scop informarea corectă cu privire la schimbările din acest sector.