Ajutoare pentru Crescătorii de Porci de Reproducție!

Ajutoare pentru Crescătorii de Porci de Reproducție!
Cuprins

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a făcut public în Transparența Decizională un proiect de Hotărâre ce vizează susținerea crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița pentru anul 2024. Această inițiativă are ca obiectiv principal creșterea numărului de animale de reproducție și sporirea valorificării produselor provenite de la acestea.

Potrivit proiectului de act normativ, valoarea totală maximă a schemei de ajutor de minimis este de 1.000.000 lei, fonduri ce vor fi asigurate din bugetul aprobat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru anul 2024. În cadrul schemei, suma alocată pentru fiecare scroafă pe an este de 2000 lei. Totodată, se specifică că suma totală a ajutorului de minimis acordat unei întreprinderi sau întreprinderi unice nu poate depăși 20.000 euro pe o perioadă de trei exerciții financiare.

Pentru a beneficia de aceste ajutoare, crescătorii de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița trebuie să depună cererile de înscriere în Program la Direcțiile pentru Agricultură Județene începând cu ziua următoare intrării în vigoare a hotărârii și până la data de 30 iunie 2024, inclusiv. Această inițiativă reprezintă un sprijin important pentru sectorul suin și pentru susținerea fermierilor specializați în creșterea acestor rase tradiționale de porci.

Beneficiarii schemei de ajutor de minimis pot fi crescătorii de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița, respectiv: 

                a) producătorii agricoli PFA, II și IF,

                b) producătorii agricoli societăţi agricole, 

                c) producătorii agricoli persoane juridice.

Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să deţină exploataţii înregistrate/autorizate sanitar-veterinar;

b) să deţină scroafe din rasele Bazna și /sau Mangalița, înscrise în registrul genealogic în secțiunea principală la data depunerii cererii de înscriere identificate și înregistrate în BND;

c) să deţină registrul exploataţiei, completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile art. 1 pct. 39 din Norma sanitar-veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.208/2022; 

d) să facă dovada livrării spre comercializare a unui număr de minim 4 produși/an/scroafă, la o greutate de minim 8 kg/cap;

e) să identifice și să înregistreze produșii prevăzuţi la lit. d), potrivit Normei sanitar-veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor și renilor aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.208/2022;

f) să mențină numărul de scroafe cu care s-a înscris în Program până la data de 29 noiembrie 2024, inclusiv.

Cererile de plată şi documentele justificative se depun la Direcțiile pentru Agricultură Județene până cel târziu la data de 29 noiembrie 2024, inclusiv. 

Detalii privind proiectul pot fi accesate aici

Pe site-ul nostru vei găsi zilnic stiri din agricultura actualizate, ce au ca scop informarea corectă cu privire la schimbările din acest sector.