Ajutorul de 100 de euro/ha a Fost Aprobat!

100 euro/ha
Cuprins

În cadrul Ședinței de Guvern din 18 ianuarie 2024, Executivul României a adoptat Ordonanța privind instituirea unei scheme de ajutor de stat menite să sprijine întreprinderile active în domeniul producției primare de produse agricole vegetale. Această inițiativă vine ca răspuns la agresiunea recentă a Rusiei împotriva Ucrainei, care a generat creșteri semnificative ale costurilor în sectorul agricol.

Noul act normativ prevede acordarea unui grant direct cu scopul de a compensa parțial creșterile de costuri asociate cu producția, recoltarea, transportul și depozitarea recoltei agricole vegetale obținute în toamna anului 2022. Acest grant, în valoare echivalentă cu 100 de euro per hectar, se acordă întreprinderilor care operează în domeniul producției primare de produse agricole și care au cultivat terenuri în toamna anului 2022.

Pentru a se asigura o distribuire eficientă a fondurilor, se limitează numărul de beneficiari la 162.640 de întreprinderi, iar valoarea maximă a grantului direct pe beneficiar nu poate depăși echivalentul în lei a 280.000 de euro. Cursul de schimb valutar euro/lei este stabilit de Banca Națională a României la data de 1 august 2023, la 4,9334 lei/euro.

Resursele financiare necesare implementării schemei se ridică la 1.200.000.000 de lei, echivalentul a 243.239.956 de euro, asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2024. Plățile pentru ajutorul de stat menționat în cadrul acestei scheme se vor efectua până la data de 30 iunie 2024 inclusiv.

Beneficiarii acestei scheme sunt întreprinderile din domeniul producției primare de produse agricole vegetale, înregistrate în Registrul agricol și în Registrul unic de identificare, care utilizează suprafețe de teren arabil în scopul producerii de cereale și semințe oleaginoase. Condițiile de eligibilitate includ depunerea unei cereri de plată în anul 2023 pentru cel puțin 1 hectar din culturile specificate în anexa nr. 1 și absența stării de dificultate, lichidare sau faliment la data depunerii cererii, conform evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Pe site-ul nostru vei găsi zilnic stiri agricole actualizate, ce au ca scop informarea corectă cu privire la schimbările din acest sector.