APIA a început acordarea sprijinului de urgență pentru cererile depuse în anul 2022

sprijin
Cuprins

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a anunțat finalizarea procesului de autorizare a plăților pentru sprijinul de urgență în domeniul cerealelor și al semințelor oleaginoase, destinat unui număr de 199.421 beneficiari. Valoarea totală a acestui sprijin se ridică la 274.057.212 lei, echivalentul a 55.381.013,95 euro, distribuită în conformitate cu sursele de finanțare enumerate mai jos:

115.286,60 lei, echivalentul a 29.728.669,05 euro, reprezintă finanțare externă nerambursabilă pusă la dispoziția statului român prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA);

– 941.925,40 lei, echivalentul a 25.652.344,90 euro, provin de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru anul 2023, în cadrul capitolului 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 40 Subvenții, articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli“.

Schema de acordare a acestui sprijin excepțional, sub forma unui grant, vizează compensarea producătorilor agricoli din sectorul vegetal pentru pierderile economice cauzate de creșterea importurilor de cereale și semințe oleaginoase din Ucraina. 

Aceasta reprezintă suma acordată producătorilor pentru suprafețele determinate în urma controalelor administrative și la fața locului aferente culturilor cu porumb, orz, rapiță și floarea-soarelui, conform cererilor unice de plată depuse în 2022.

Este important de menționat că beneficiarii acestei scheme sunt producătorii agricoli, indiferent de forma de organizare, care au depus cereri unice de plată în 2022 pentru o suprafață de minimum 1 ha în cadrul ajutorului național tranzitoriu 1, pentru una sau mai multe dintre culturile menționate mai sus.

 Aceștia au depus, până la termenul limită din 2023, cereri de plată pentru intervențiile din sectorul vegetal.

Pentru a calcula sprijinul excepțional sub forma unui grant, în valoare de 2 lei/l, se consideră că acesta reprezintă suma aferentă unei cantități unitare de 78 litri/ha de motorină. Valoarea totală a sprijinului se stabilește utilizând 50% din cantitatea rezultată din înmulțirea numărului de hectare eligibile cu valoarea de 78 litri/ha de motorină.

Sumele acordate ca sprijin de urgență nu pot fi executate silite prin poprire în cazul în care împotriva beneficiarilor a fost inițiată procedura de executare silită. În conformitate cu legislația în vigoare, plata ajutorului de stat se va realiza până la data de 31 decembrie 2023, cu toate că APIA depune eforturi susținute pentru a asigura ca beneficiarii să primească banii în conturile lor în cel mai scurt timp posibil.

Pe site-ul nostru vei găsi zilnic stiri agricole actualizate, ce au ca scop informarea corectă cu privire la schimbările din acest sector.