Au fost Aprobate Plafoanele Alocate pentru ANT în Sectorul Zootehnic!

Au fost Aprobate Plafoanele Alocate pentru ANT în Sectorul Zootehnic!
Cuprins

În ședința Guvernului din 16 februarie 2024, s-a aprobat Hotărârea privind plafoanele alocate pentru ajutoarele naționale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru anul de cerere 2023. 

Actul normativ stabilește modalitatea de calcul a cuantumului per unitatea de măsură pentru ajutoarele naționale tranzitorii în sectorul zootehnic, inclusiv pentru speciile de bovine în sectoarele de lapte și carne, precum și pentru speciile ovine/caprine în cadrul schemei cuplate de producție.

Impactul bugetar al acestei hotărâri este estimat la aproximativ 670.271.000 lei sau 134.768.480 euro, finanțate de la bugetul de stat prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe parcursul anului 2024. 

Documentele necesare pentru cererea de plată, alături de condițiile de acordare a ajutoarelor tranzitorii, sunt detaliate în Ordinul MADR nr. 80/2023, cu modificările și completările ulterioare, în articolele 95-102.

Cuantumul per unitatea de măsură al ajutoarelor în sectorul zootehnic va fi calculat de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, raportându-se la plafoanele alocate pentru fiecare schemă în funcție de efectivele de animale eligibile și cantitățile de lapte eligibile.

Se estimează că aproximativ 40.000 de fermieri vor beneficia de ajutoare pentru schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul lapte, 112.000 pentru schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul carne, și 45.000 pentru schema cuplată de producție, speciile ovine/caprine. 

Acordarea acestor ajutoare contribuie la asigurarea capitalului financiar necesar pentru activitățile specifice din sectorul de creștere a animalelor.