Au fost Efectuate Din Nou Controale în Industria Alimentară Non-Animală!

Au fost Efectuate Din Nou Controale în Industria Alimentară Non-animală!
Cuprins

Inspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor au desfășurat ample controale în industria produselor alimentare nonanimale în luna decembrie 2023, vizând diverse sectoare precum fabricarea produselor de morărit, pâinii, produselor de patiserie, băuturilor răcoritoare și alcoolice.

Într-un efort de a asigura respectarea normelor de siguranță alimentară, Direcțiile Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor la nivel județean și municipal au efectuat nu mai puțin de 10.753 de controale în unitățile din industria agroalimentară. Aceste acțiuni au avut ca scop verificarea condițiilor de înregistrare, autorizare și funcționare a unităților, igiena spațiilor de manipulare a produselor, precum și respectarea cerințelor de etichetare și trasabilitate.

Rezultatul acestor controale a fost semnificativ, constatându-se 328 de nereguli și încălcări ale legislației, pentru care au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de 2.478.200 de lei. Aceste sancțiuni au fost impuse în situațiile în care deficiențele inițiale nu au fost remediate în intervalul stabilit sau puneau în pericol sănătatea consumatorilor.

Printre neconformitățile depistate s-au numărat aspecte legate de igiena spațiilor de depozitare, întreținerea necorespunzătoare a spațiilor tehnologice, lipsa vestiarului și a grupului sanitar pentru angajați, precum și alte aspecte legate de bunele practici de igienă și fabricație.

Controalele s-au concentrat și pe aspecte precum implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP, trasabilitatea și conformitatea produselor alimentare, precum și starea de sănătate a personalului muncitor.

În paralel cu controalele, au fost prelevate probe pentru analize de laborator, urmărindu-se verificarea conformității produselor alimentare, limitarea reziduurilor de pesticide și identificarea altor substanțe interzise. Probele au fost prelevate și de pe suprafețe și ustensile de lucru în unitățile de industrie alimentară, pentru a asigura respectarea criteriilor microbiologice în alimente.

Aceste acțiuni de control au avut un impact semnificativ în asigurarea calității și siguranței alimentelor din sectorul nonanimal, subliniind importanța respectării riguroase a normelor pentru protejarea sănătății consumatorilor.

Pe site-ul nostru vei găsi zilnic stiri agricole actualizate, ce au ca scop informarea corectă cu privire la schimbările din acest sector.