Au fost Publicate Condițiile de Accesare a Fondurilor pentru Programul de Modernizare a Infrastructurii de Irigații!

Au fost Publicate Condițiile de Accesare a Fondurilor pentru Programul de Modernizare a Infrastructurii de Irigații!
Cuprins

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat ieri, 20 februarie 2024, versiunea finală a Ghidului solicitantului pentru DR-25, programul dedicat modernizării infrastructurii de irigații. Această intervenție este finanțată prin Planul Strategic pentru Politica Agricolă Comună 2023 – 2027 (PS PAC 2027).

Conform ghidului și anexelor sale, Organizațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigații, conforme cu legislația în vigoare, sunt eligibile pentru a accesa fonduri. Acești beneficiari pot începe să pregătească proiectele pentru finanțare în cadrul sesiunii de depunere a cererilor, cu perioada de desfășurare ce urmează să fie comunicată ulterior.

Valoarea maximă a finanțării disponibile pentru modernizarea sistemelor de irigații este de 1.500.000 de euro per beneficiar, iar sprijinul public este de 100% nerambursabil în raport cu costurile eligibile.

Investițiile eligibile includ modernizarea infrastructurii de irigații, precum stațiile de punere sub presiune și rețelele aferente, clădirile asociate stațiilor de punere sub presiune sau racordarea la utilități, precum și instalarea sistemelor de contorizare a apei. Se pot finanța și investiții care vizează utilizarea apei recuperate ca sursă alternativă de alimentare, în conformitate cu reglementările europene și naționale în domeniu.

De asemenea, proiectele pot acoperi cheltuielile generale legate de consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele și tarifele necesare obținerii certificatelor și autorizațiilor.

Toate condițiile obligatorii pentru accesarea sprijinului sunt detaliate în Ghidul solicitantului, disponibil pe pagina web a AFIR, la secțiunea Finanțare. Interesații pot găsi acolo și documentația necesară pentru depunerea cererii de finanțare.