ANSVSA Intensifică Controalele în Sectorul Alimentar Non-animal

ANSVSA Intensifică Controalele în Sectorul Alimentar Non-animal
Cuprins

În luna aprilie 2024, inspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor au desfășurat o serie de controale riguroase în sectorul produselor alimentare de origine non-animală. 

Aceste verificări au vizat operatorii din diverse domenii ale industriei alimentare, inclusiv fabricarea produselor de morărit, pâine, produse de patiserie, alte produse alimentare, precum și băuturi răcoritoare și alcoolice.

În total, Direcțiile Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor județene, împreună cu cea a Municipiului București, au realizat 13.503 controale în unitățile din industria agroalimentară pe parcursul lunii aprilie.

Datorită neregulilor constatate și a încălcării legislației în domeniul siguranței alimentelor, autoritățile au aplicat 419 sancțiuni contravenționale, totalizând 3.412.200 de lei.

Aceste acțiuni de verificare, parte a Programului de supraveghere și control pentru anul 2024, au inclus evaluarea condițiilor de înregistrare și autorizare a unităților, igienizarea spațiilor de lucru, condițiile de prelucrare și depozitare a materiilor prime și produselor finite, cerințele de trasabilitate și etichetare, controlul dăunătorilor, și implementarea procedurilor HACCP bazate pe analiza riscului.

ANSVSA subliniază că aceste controale pun accentul pe prevenție și consilierea operatorilor din industria alimentară. Totuși, sancțiunile contravenționale sunt aplicate dacă deficiențele nu sunt remediate în termenul stabilit sau dacă acestea reprezintă un pericol pentru sănătatea consumatorilor.

Printre neregulile identificate se numără:

  •  Neconformități în respectarea bunelor practici de igienă și fabricație, cum ar fi neîntreținerea corespunzătoare a spațiilor de depozitare și a celor tehnologice de producție, lipsa vestiarelor și grupurilor sanitare pentru angajați, insuficiența substanțelor pentru dezinfecție și neefectuarea operațiunilor de dezinfecție, dezinsecție și deratizare (DDD) conform legislației.
  •  Probleme în monitorizarea și implementarea procedurilor HACCP.
  •  Nereguli privind personalul, inclusiv lipsa fișelor de aptitudini, neefectuarea cursurilor de igienă și neatestarea stării de sănătate a angajaților.
  •  Neconformități în asigurarea trasabilității și conformității produselor alimentare, cum ar fi etichetarea necorespunzătoare, rezultate nesatisfăcătoare la analize, ambalaje neadecvate și modificări organoleptice ale produselor.
  •  Alte tipuri de neconformități, inclusiv desfășurarea de activități neînregistrate sanitar-veterinar, nerespectarea cerințelor pentru importul alimentelor și transportul acestora cu mijloace neautorizate.

În cadrul acestor controale, au fost prelevate probe pentru analize de laborator, conform procedurilor din Programul de supraveghere și control,  pentru a verifica conformitatea produselor alimentare și prezența reziduurilor de pesticide, contaminanți și alte substanțe interzise. 

De asemenea, s-au prelevat probe de pe suprafețe și ustensile de lucru pentru a verifica respectarea criteriilor microbiologice în alimente.