Cum pot Fermierii să Beneficieze de Ajutoare Suplimentare?

Cum pot fermierii să beneficieze de ajutoare suplimentare?
Cuprins

În contextul noilor măsuri de sprijin pentru sectorul agricol, fermierii din România au oportunitatea de a accesa ajutoare suplimentare prin intermediul intervenției DR-01 – Agro-mediu și climă pe pajiști permanente. Această inițiativă vizează continuarea promovării diverselor pachete și variante aferente pajiștilor permanente implementate în perioada de programare a PNDR 2014-2020 prin Măsura 10 – Agromediu și climă.

Prin această intervenție, se urmărește susținerea fermierilor în menținerea și protejarea biodiversității și a ecosistemelor fragile, precum și promovarea unei agriculturi sustenabile. Bugetul total alocat acestei inițiative se ridică la 386,26 milioane de euro.

Pachetul 1: Pajiști cu înaltă valoare naturală (HNV), care include sub-varianta 1.1 pentru pajiști HNV, variantele 1.2 și 1.3 pentru lucrări manuale sau cu utilaje ușoare pe pajiști HNV.

Pachetul 3.1: Pajiști importante pentru Crex crex, cuprinzând lucrări manuale sau cu utilaje ușoare pe aceste terenuri.

Pachetul 3.2: Pajiști importante pentru Lanius minor și Falco vespertinus, care implică lucrări manuale sau cu utilaje ușoare pentru menținerea acestor habitate.

Pachetul 6: Pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.), în care fermierii pot efectua lucrări manuale sau cu utilaje ușoare pentru conservarea acestor specii.

Pachetul 9.2: Pajiști permanente importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina), care presupun lucrări manuale sau cu utilaje ușoare pentru protecția habitatului acestei specii.

tabel -

Condiții de Eligibilitate

Fermierii care doresc să beneficieze de acest ajutor trebuie să îndeplinească anumite condiții de eligibilitate, precum deținerea unei suprafețe agricole identificabile în IACS și situată în zonele eligibile pentru pachetele respective, precum și menținerea unei încărcături de minim 0,3 UVM/ha pe suprafața angajată.

Capture -

De asemenea, fermierii trebuie să se angajeze să respecte cerințele specifice ale fiecărui pachet și să asigure o activitate minimă de întreținere a pajiștilor permanente.

Intensitatea sprijinului nerambursabil este de 100%, iar costurile eligibile acoperă angajamentele care depășesc nivelul obligatoriu neremunerat al cerințelor de bază. Astfel, fermierii au posibilitatea de a accesa fonduri suplimentare pentru implementarea acestor măsuri de conservare a biodiversității și a habitatelor naturale.

Pe site-ul nostru vei găsi stiri despre subventii in agricultura actualizate, ce au ca scop informarea corectă cu privire la schimbările din acest sector.