Detalii Importante privind Programul Tomata!

Detalii Importante privind Programul Tomata!
Cuprins

Guvernul României adoptă o schemă de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor la cultura de tomate în spații protejate, înființată în decembrie 2023 – trimestrul I al anului 2024, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Această schemă vine în sprijinul fermierilor autohtoni afectați de creșterile de prețuri la resursele materiale agricole, care au generat rate scăzute de rentabilitate sau chiar pierderi în activitățile de producție agricolă din sectorul vegetal.

Beneficiari

Beneficiarii acestei scheme sunt:

a) producători agricoli persoane fizice;

b) producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale;

c) producători agricoli persoane juridice, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de organizare, inclusiv societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură.

Condiții de eligibilitate

Pentru a putea beneficia de această schemă, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:

a) să solicite ajutorul de stat prevăzut de ordonanța de urgență adoptată;

b) să înființeze o suprafață cumulată de minimum 1.000 mp, cultivată exclusiv cu tomate în spații protejate;

c) să fie înregistrați în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spații protejate, în anul 2024, la data depunerii cererii;

d) să nu se afle în dificultate, respectiv în lichidare sau în faliment, la data depunerii cererii de acordare a ajutorului de stat;

e) să mențină cultura de tomate înființată în spații protejate.

Documente necesare

Documentele necesare pentru depunerea cererii de acordare a ajutorului de stat includ:

a) copie de pe buletinul de identitate al beneficiarului sau împuternicire/procură notarială și o copie a buletinului de identitate al unui reprezentant legal, după caz;

b) copie a documentului pentru coordonate bancare;

c) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2024;

d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea;

e) adeverință din Registrul agricol, care atestă suprafața de teren cultivată cu tomate în spații protejate utilizată de solicitant.

Informații suplimentare

Schemele de ajutor de stat se aplică pe întreg teritoriul României și sunt compatibile cu normele Comisiei Europene. Suma acordată ca ajutor de stat este de 1.500 euro pentru fiecare 1000 mp de suprafață cultivată cu tomate în spații protejate. Plata sumelor se efectuează până la data de 30 iunie 2024 inclusiv.

Schema se cumulează cu orice alte scheme de sprijin finanțate de la bugetul de stat pe secțiunea 2.1 – Cuantumuri limitate ale ajutoarelor din Cadrul temporar Ucraina, pct. 62, lit. a), cu respectarea pragului maxim de 280.000 euro/beneficiar

Orice sume primite/solicitate prin alte scheme de ajutor de stat finanțate de la bugetul de stat pe secțiunea 2.1 – Cuantumuri limitate ale ajutoarelor,  pct. 62, lit. a) din Cadrul temporar Ucraina se deduc din pragul maxim de 280.000 euro/beneficiar, care se poate acorda în cadrul Schemei. 

Cererea, însoțită de documentele aferente se depun/transmit până la data de 12 aprilie 2024 inclusiv, la DAJ prin fax /poştă/curierat sau în format electronic prin e-mail.  

În situaţia în care solicitantul înființează suprafeţe de teren cu tomate în spaţii protejate situate în judeţe/UAT diferite, acesta va formula şi depune o singură cerere de acordare a ajutorului de stat, la DAJ unde are suprafaţa cultivată cea mai mare. 

Verificările în teren se efectuează de către echipe mixte alcătuite din câte un reprezentant al DAJ și unul al APIA, care întocmesc fişa privind verificarea suprafeţei înfiinţate.  

După finalizarea tuturor verificărilor condițiilor de eligibilitate, DAJ întocmesc şi transmit la Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, situaţia centralizatoare cu beneficiarii eligibili şi sumele aferente ajutorului de stat care urmează să fie acordate producătorilor agricoli cultivatori de tomate în spații protejate. 

Pe site-ul nostru vei găsi zilnic stiri agricole actualizate, ce au ca scop informarea corectă cu privire la schimbările din acest sector.