Fermierii pot Accesa Eco-scheme pentru Îmbunătățirea Bunăstării Animalelor!

O Fabrică de Prelucrare a Lânii urmează a fi Inaugurată în Județul Olt!
Cuprins

În cadrul Campaniei 2024, fermierii au oportunitatea de a accesa eco-scheme pentru îmbunătățirea condițiilor din sectorul zootehnic. Aceste scheme sunt finanțate prin Planul Strategic 2023-2027, din Fondul European de Garantare Agricolă, și vizează trei intervenții esențiale pentru bunăstarea animalelor.

Potrivit informațiilor furnizate, fermierii pot solicita eco-schema pentru următoarele trei intervenții:

 • PD-07: Creșterea nivelului de bunăstare a vacilor de lapte.
 • PD-08: Măsură pentru îmbunătățirea bunăstării tineretului bovin la Îngrășat.
 • PD-27: Îmbunătățirea nivelului de bunăstare a bovinelor prin pășunat extensiv pe pajiști în condiții optime de sustenabilitate.

Este important de menționat că animalele pentru care se solicită eco-schema PD-27 nu pot face obiectul PD-07 și PD-08 în același an de angajament, conform regulilor stabilite.

 Ca să poți beneficia de eco-schema pentru vacile tale de lapte, trebuie să îndeplinești următoarele condiții în mod cumulativ:

 •  Să fii un fermier activ și crescător de animale.
 •  Să ai vaci de lapte adulte, care au cel puțin o fătare și să le identifici și să le înregistrezi în Baza Națională de Date (BND).
 •  Să deții o exploatație de vaci de lapte adulte înregistrată cu cod ANSVSA în BND sau să fie autorizată/înregistrată sanitar-veterinar, conform legislației în vigoare.
 •  Să respecți condiționalitățile la nivelul întregii exploatații agricole, pe tot parcursul anului calendaristic.
 •  Să îți asumi voluntar angajamentul anual de practici agricole benefice pentru climă, mediu și bunăstarea animalelor, care să depășească nivelul minim obligatoriu neremunerat al cerințelor de bază, stabilite de Ordinul președintelui ANSVSA nr. 10/2023 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabilește standarde minime pentru protecția bovinelor din exploatațiile comerciale, denumit în continuare Ordinul nr. 10/2023, precum și prevederile relevante ale SMR 11 stabilite prin Ordinul menționat la articolul 62.

Trebuie să fii atent la toate cerințele specifice pentru a primi sprijinul necesar. Iată ce trebuie să faci:

 Îngrijirea corectă a ugerului și bunăstarea acestuia:

 •  Verifică echipamentele de muls de cel puțin 3 ori pe an.
 •  Schimbă manșoanele aparatelor de muls la fiecare 4 luni, sau de cel puțin 3 ori pe an. Astfel, ai în medie 0,9 manșoane pe cap de vacă adultă pe an.
 •  Folosește cel puțin 3 litri de produse pe cap de vacă de lapte adultă pe an pentru îngrijirea ugerului, atât înainte cât și după muls.

 Menținerea sănătății ongloanelor:

 •  Efectuează cel puțin două trimgeri pe an pentru fiecare vacă de lapte adultă.

 Îmbunătățirea zonei de odihnă:

 •  Asigură cel puțin 3 kg de așternut pe zi pentru fiecare cap de vacă de lapte adultă sau 300 g de materiale higroscopice pe zi, precum talaș, rumeguș sau paie tocate, în plus față de stratul izolator, în cazul în care folosești saltele.

Dacă vrei să te bucuri de eco-schema pentru tineretul bovin la îngrășat, trebuie să îndeplinești următoarele cerințe:

 •  Să fii un fermier activ și iubitor de animale;
 •  Să ai o exploatație de bovine înregistrată cu cod ANSVSA în BND sau autorizată/ înregistrată sanitar-veterinar, conform legilor în vigoare;
 •  Să ceri sprijin pentru efectivul livrat/ an, dar să nu depășești 5000 de capete de tineret bovin la îngrășat, fiecare având minimum 450 kg și să fie abatorizat conform legilor în vigoare;
 •  Efectivul eligibil de tineret bovin trebuie să fie în exploatație cel puțin 6 luni înainte de livrare pentru sacrificare la abatoare autorizate sanitar-veterinar, care sunt supuse controlului autorității competente pentru respectarea normelor privind protecția animalelor în timpul sacrificării și uciderii;
 •  Greutatea la livrare pentru sacrificare la un abator autorizat trebuie să fie de cel puțin 450 kg în viu/cap. (Prin tineret bovin înțelegem tineret femel și mascul din specia bovine cu vârsta de maxim 32 de luni la data livrării la abator și cu greutatea de cel puțin 450 kg în viu/cap.);
 •  Să respecți condiționalitățile pentru întreaga exploatație agricolă pe tot parcursul anului calendaristic;
 •  Să îți asumi voluntar angajamentul anual de practici agricole benefice pentru climă, mediu și bunăstarea animalelor, care să depășească cerințele de bază neremunerate, incluse în ordinele și regulamentele relevante;
 •  Să depui un decont justificativ pentru angajamentul anual.

 Iată câteva lucruri importante pe care ar trebui să le ai în vedere pentru a avea grijă de animalele tale:

 •  Încearcă să mărești spațiul disponibil pentru fiecare animal cu cel puțin 15%. Asta înseamnă că în perioada de stabulație a anului, asigură-te că fiecare animal beneficiază de un spațiu de cel puțin 15% mai mare decât standardul minim.
 •  Ai grijă să asiguri condiții de odihnă confortabile. Folosește cel puțin 3 kg de materiale pentru așternut pe zi pentru fiecare tânăr bovin.
 •  Optează pentru rații furajere bine echilibrate pentru a crește bunăstarea animalelor și a reduce emisiile de gaze cu efect de seră. Asigură-te că fiecare animal primește o rație optimizată, cu o proporție corectă de proteine și substanță uscată.

La depunerea cererii de plată, îți vei asuma voluntar, prin semnătură, asigurarea condițiilor superioare de bunăstare pentru activităţile de creştere desfăşurate în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a anului de cerere. 

Pentru a beneficia de eco-schema PD-27 trebuie să îndeplinești următoarele condiții de eligibilitate:

 •  Trebuie să fii fermier activ și crescător de animale.
 •  Să deții o exploatație de bovine înregistrată cu cod ANSVSA în BND sau autorizată/înregistrată sanitar-veterinar, conform legislației în vigoare.
 •  Să deții animale din specia de bovine, înregistrate în BND, care vor fi exploatate în sistem extensiv pe suprafețele de pajiști permanente și pajiști temporare.
 •  Să respecți condiționalitatea la nivelul întregii exploatații agricole, pe tot parcursul anului calendaristic.
 •  Să îți asumi voluntar angajamentul anual de practici agricole benefice pentru climă, mediu și bunăstarea animalelor, care depășesc nivelul obligatoriu neremunerat al cerințelor de bază, constituite din prevederile Ordinului nr. 10/2023, precum și din prevederile relevante ale SMR 9 și SMR 11.
 •  Să depui decontul justificativ corespunzător angajamentului anual.

Dacă ești fermier și vrei să te înscrii în programul PD-27, trebuie să te asiguri că îndeplinești aceste cerințe:

 •  Să ai maximum 1,0 unitate de muncă agricolă (UVM) per hectar pentru bovine;
 •  Să te asiguri că bovinele pasc cel puțin 120 de zile pe an, timp de cel puțin 6 ore pe zi.

Pentru mai multe informații, poți să accesezi site-ul APIA – www.apia.org.ro  și să te uiți la secțiunea Materiale de informare pentru Anul 2024. 

Pe site-ul nostru vei găsi stiri de la apia actualizate, ce au ca scop informarea corectă cu privire la schimbările din acest sector.