Fermierii pot depune pe ultima sută de metri cererile pentru decontarea motorinei în 2024!

Fermierii pot depune pe ultima sută de metri cererile pentru decontarea motorinei în 2024!
Cuprins

Cererile pentru decontarea motorinei pot fi depuse până la data de 3 ianuarie 2024 la Centrele Județene ale APIA sau al Municipiului București pe raza cărora sunt situate exploatațiile agricole pentru care se solicită ajutorul de stat sau unde au fost deja depuse cereri de plată pentru schemele de sprijin pe suprafață.

Documentele necesare includ:

  • copie a documentelor de identitate și a documentelor de înregistrare;
  • adeverinţă eliberată de Primărie cu suprafețele agricole aflate în exploatare, inclusiv pentru spaţii protejate/cu efectivele de animale/păsări/familii de albine/ viermi de mătase, după caz;
  • adeverinţă eliberată de către Oficiul Național al Viei și al Produselor Vitivinicole pentru suprafețele cu vie, după caz;
  •  situația suprafețelor și a structurii estimative a culturilor pentru care solicită ajutorul de stat și/sau producția de ciuperci estimată;
  • copia documentului care atestă înregistrarea/autorizarea sanitară veterinară pentru porci/ păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz;
  • situația privind calculul efectivului rulat/mediu estimat anual, în funcție de specie, întocmită de beneficiar;
  •  dovada că solicitantul nu figurează ca debitor la organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, precum şi la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, furnizorul de apă şi de electricitate, după caz;
  • copie de pe contractul de irigaţii/furnizare a apei, după caz;
  • cantitățile de motorină pentru care se solicită ajutorul de stat sub formă de rambursare pentru sectorul îmbunătățiri funciare;
  • angajamentul solicitantului persoana fizică cu privire la autorizarea ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală, conform OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare, conform modelului anexa 5 din ordin.

Acordul prealabil pentru finanţare prin rambursare se va emite în termen de maxim 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii.

Pe site-ul nostru vei găsi zilnic stiri agricole actualizate, ce au ca scop informarea corectă cu privire la schimbările din acest sector.