Fonduri pentru Modernizarea Infrastructurii Rutiere de Bază din Spațiul Rural

Fonduri pentru Modernizarea Infrastructurii Rutiere de Bază din Spațiul Rural
Cuprins

Prin intermediul programului DR 28 – „Crearea/ modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural”, conform Regulamentului (UE) 2021/ 2115, Parlamentul European și Consiliul au stabilit prevederile art. 73, contribuind la îndeplinirea Obiectivului Specific 8. Acest obiectiv vizează promovarea ocupării forței de muncă, creșterea economică, egalitatea de gen, inclusiv participarea femeilor la agricultură, incluziunea socială și dezvoltarea locală în zonele rurale.

Sprijin Pentru Infrastructura Rutieră – Beneficiari Eligibili și Condiții de Acces

Sprijinul oferit prin DR 28 pentru investiții în construcție, extindere și îmbunătățirea infrastructurii rutiere locale în zonele rurale are ca beneficiari eligibili comunele și/sau asociațiile acestora. Reprezentanții legali, precum primari sau președinți de consilii de administrație, sunt cheia accesului la această inițiativă.

Condiii Minime pentru Accesul la Sprijin Financiar

Pentru a beneficia de sprijinul financiar în cadrul Programului Strategic PAC 2023-2027, solicitantul trebuie să îndeplinească condiții minime obligatorii. Acestea includ starea de solvabilitate, realizarea investiției în spațiul rural, și dovada proprietății/administrării terenului/bunului pe care se realizează investiția.

Valoarea Sprijinului

Valoarea sprijinului oferit prin Programul Strategic PAC 2023-2027 poate atinge maximum 1.000.000 de euro/beneficiar, cu o intensitate de sprijin public nerambursabil de 100%. Pragul minim de calitate este de 30 de puncte, asigurând astfel că proiectele eligibile sunt competitive.

Proceduri de Depunere a Proiectelor

Solicitanții/beneficiarii pot depune proiecte conform condițiilor stabilite în HG nr. 1570/2022. Dosarele trebuie să conțină documente verificate, precum declarații pe proprie răspundere, buletine de proceduri de insolvență și documentații specifice. 

Formularul standard al Cererii de finanțare este prezentat în Anexa 1 din Ghidul Solicitantului şi este disponibil în format electronic pe www.afir.ro.

Această inițiativă reprezintă nu doar o oportunitate financiară pentru infrastructura rurală, ci și un pas semnificativ către dezvoltarea durabilă a zonelor rurale, încurajând ocuparea forței de muncă și creșterea economică. Fermierii și comunitățile rurale sunt încurajate să se implice activ în acest proces, valorificând aceste resurse pentru a sprijini dezvoltarea lor și a regiunilor în care activează.

Pe site-ul nostru vei găsi zilnic stiri agricole actualizate, ce au ca scop informarea corectă cu privire la schimbările din acest sector.