Guvernul a Aprobat Prelungirea Perioadei de Aplicare a Programului de Susținere a Crescătorilor de Porci și Păsări

Guvernul a Aprobat Prelungirea Perioadei de Aplicare a Programului de Susținere a Crescătorilor de Porci și Păsări
Cuprins

În cadrul Ședinței de Guvern desfășurată la data de 28 decembrie 2023, a fost adoptată Ordonanța de Urgență a Guvernului privind completarea art. 13 din Legea nr. 195/2018, referitoare la aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, precum și a art. 12 din Legea nr. 227/2018, privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie și de creștere în sectorul avicol.

Noul act normativ vizează extinderea perioadei de aplicare a clauzei suspensive cu maxim 6 luni, sub condiția prezentării de către beneficiari a unei declarații pe propria răspundere, în care se atestă că procedura de obținere a documentelor nu a fost finalizată la data depunerii solicitării de prelungire.

Până la termenul limită de semnare a contractelor, respectiv 31 decembrie 2022, prin Programul de susţinere a crescătorilor de suine au fost încheiate 28 de contracte, contribuind la înființarea a 49.349 locuri de cazare pentru reproducția suinelor în ferme comerciale. Aceasta va genera o producție estimată la circa 1,25 milioane de purcei anual.

În același context, Programul de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și creștere în sectorul avicol, prin Legea nr. 227/2018, a încheiat 40 de contracte până la data limită de semnare a acestora, contribuind la înființarea a 8,8 milioane de locuri de cazare pentru activitatea de creștere, reproducție și incubație în sectorul avicol.

În perioada 15 – 20 noiembrie 2023, s-au primit notificări de la 7 beneficiari din cadrul Programului suine (reprezentând 20%) și 4 beneficiari din cadrul Programului avicol (reprezentând 10%) cu privire la neîndeplinirea condițiilor din clauza suspensivă, din motive neimputabile acestora. Această constatare a determinat Guvernul să adopte măsura de prelungire a perioadei de aplicare, pentru a evita pierderile semnificative ale beneficiarilor care au deja cheltuit resurse considerabile pentru implementarea proiectelor.

Pe site-ul nostru vei găsi zilnic stiri agricole actualizate, ce au ca scop informarea corectă cu privire la schimbările din acest sector.