Guvernul a aprobat prelungirea perioadei de eligibilitate pentru finanțarea agricultorilor prin Programul Național de Dezvoltare Rurală!

dezvoltare rurala
Cuprins

În ședința de guvern din 23 noiembrie, a fost aprobat Memorandumul ce vizează prelungirea perioadei de eligibilitate pentru sprijinirea fermierilor și antreprenorilor din spațiul rural prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020. 

Acesta implică implementarea Instrumentului financiar de creditare cu partajarea riscului la nivel de portofoliu (PRSL – Portfolio Risk Sharing Loan), acord semnat cu Fondul European de Investiții (FEI) și finanțat din PNDR.

Prelungirea perioadei de eligibilitate până la 31 decembrie 2025 a fost considerată necesară din cauza extinderii perioadei de eligibilitate a cheltuielilor aferente PNDR 2014-2020, conform Regulamentului tranzitoriu (UE) nr. 2020/2220. Această decizie vine în conformitate cu prevederile specifice aplicabile instrumentelor financiare, astfel cum sunt stipulate în articolul 42 al Regulamentului (UE) 1303/2013, unde eligibilitatea cheltuielilor în cadrul instrumentelor financiare este stabilită la închiderea Programului, iar în cazul PNDR, termenul limită este 31 decembrie 2025.

Se menționează că, pentru implementarea acestui instrument financiar, Guvernul României a semnat Acordul de Finanțare cu FEI în data de 28 noiembrie 2017, în baza Memorandumului aprobat în data de 13 iulie 2017, implicându-i pe ministrul agriculturii și dezvoltării rurale și directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

Mai multe ajutoare pentru fermieri

În paralel, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) anunță că fermierii pot beneficia de mai multe ajutoare de la stat, conform Ghidului solicitantului pentru Schema de ajutor de stat în energie pentru sectorul agroalimentar, publicat pe site-ul AFIR. Alocarea totală estimată pentru perioada 2023-2028 aferentă acestei scheme este de 500 de milioane de euro, conform informațiilor oferite de MADR. Această inițiativă are scopul de a sprijini și încuraja sectorul agroalimentar în ceea ce privește eficiența energetică și sustenabilitatea.

Pe site-ul nostru vei găsi zilnic stiri agricole actualizate, ce au ca scop informarea corectă cu privire la schimbările din acest sector.