Guvernul adoptă Măsuri pentru o Gestionare Eficientă a Fondurilor în Sectorul Pescuitului și Acvaculturii!

Guvernul adoptă Măsuri pentru o Gestionare Eficientă a Fondurilor în Sectorul Pescuitului și Acvaculturii!
Cuprins

Guvernul a adoptat noi măsuri pentru o gestiune eficientă a fondurilor destinate sectorului pescuitului și acvaculturii. În cadrul Ședinței Guvernului din 22 februarie 2024, a fost aprobată o Ordonanță de Urgență care vizează administrarea finanțelor nerambursabile din Fondul European pentru Afaceri Maritime, Pescuit și Acvacultură (FEAMPA), precum și a fondurilor din bugetul de stat pentru perioada 2021-2027.

Această decizie legislativă urmărește asigurarea unui flux financiar stabil pentru beneficiari prin stabilirea normelor și procedurilor referitoare la plăți, avansuri, garanții și debite. De asemenea, se completează fluxurile financiare cu reglementări specifice pentru diverse situații întâlnite în desfășurarea fondurilor provenite din FEAMPA.

Pentru o gestionare eficientă a fondurilor, actul normativ reglementează mecanismul de finanțare, inclusiv tipurile de sume cuprinse în buget și regulile aplicabile beneficiarilor Programului pentru Acvacultură și Pescuit la depunerea cererilor de plată. Se instituie, de asemenea, verificări riguroase efectuate de unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului.

O altă aspect reglementat este acordarea avansului pentru implementarea operațiunilor, în funcție de tipul de beneficiar și de modul de justificare a acestuia. De asemenea, se stabilesc condițiile pentru recuperarea prefinanțării acordate în cazul în care aceasta nu este justificată, cu un procent de cofinanțare de 30% din Bugetul de stat.

Programul pentru Acvacultură și Pescuit 2021–2027 beneficiază de o alocare financiară totală de 232 milioane de euro, din care 162,5 milioane de euro din FEAMPA și 69,5 milioane de euro din Bugetul de Stat. Aceste sume sunt prevăzute în prevederile multianuale ale MADR și se încadrează în bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru anul 2024, fără a genera un impact financiar asupra bugetului general consolidat sau al MADR.