Începând de Astăzi Fermierii Arendatori pot solicita Viza Anuală!

viza anuala renta viagera agricola
Cuprins

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a emis un comunicat informând rentierii agricoli că procesul de obținere a sumei de bani reprezentând renta viageră agricolă pentru anul 2023 va implica solicitarea vizei anuale. Perioada în care rentierii pot solicita viza este cuprinsă între 1 martie și 31 august 2024, iar procedura poate fi realizată fie prin prezența fizică la sediile Centrelor Județene APIA, fie prin mijloace electronice de comunicații sau prin poștă/curier.

Pentru cei care optează pentru vizarea electronică, APIA precizează că rentierii trebuie să transmită documentele necesare acordării vizei prin e-mail la adresa centrului județean APIA corespunzător domiciliului lor. În plus, aceștia sunt îndemnați să contacteze funcționarii APIA telefonic pentru a primi confirmarea acordării vizei.

Documentele pe care trebuie să le prezinte rentierul la depunerea declaraţiilor de vizare, personal sau prin împuternicit/mandatar/curator, sunt:

 • carnetul de rentier agricol;
 • actul de identitate al solicitantului;
 • decizia de la comisia de expertiză medicală – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I sau II/decizia de la comisia de expertiză medicală și decizia de pensionare la limită de vârstă – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I sau II a cărei pensie de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă;
 • procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care vizarea carnetului de rentier agricol este solicitată prin reprezentant legal;
 • contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate până la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării nr.16/1994*), cu modificările şi completările ulterioare, sau încheiat/încheiate după data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului civil;

extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei (opţional);

 •  declarația pentru obţinerea vizei anuale conform modelului din Anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor „titlului XI Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, aprobate prin Ordinul nr.1272/2005.

APIA oferă și informații specifice pentru moștenitorii rentierilor. În cazul decesului rentierului, aceștia pot încasa renta datorată până la data decesului, respectând prevederile legale și depunând cererea de moștenitor până la data limită de 15 octombrie 2023 însoțită de următoarele documente justificative:

 • carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu în original); 
 • copie a certificatului de deces;
 • copie a actului doveditor privind calitatea de moștenitor (certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune învestită cu formula „definitivă”);
 • copie după B.I/C.I./paşaport al moştenitorului; 
 • împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original);
 • extras de cont pe numele moștenitorului.

Deoarece carnetul de rentier este un document care se depune obligatoriu în original, acest tip de cerere poate fi depusă la sediul centrului județean APIA sau transmisă prin poștă/curier.

Plata rentei viagere agricole se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie 2024, prin mandat poştal sau virament bancar.

Pe site-ul nostru vei găsi zilnic stiri din agricultura actualizate, ce au ca scop informarea corectă cu privire la schimbările din acest sector.