Grupul PPE subliniază necesitatea Investițiilor în Infrastructura de Apă și Tehnologii de Adaptare!

Grupul PPE subliniază necesitatea Investițiilor în Infrastructura de Apă și Tehnologii de Adaptare!
Cuprins

În ultimele declarații ale Grupului Partidului Popular European (PPE), s-a evidențiat accentul pus pe necesitatea unor investiții considerabile în infrastructura de apă și tehnologii de adaptare la schimbările climatice pentru a sprijini sectorul agricol european în viitor. PPE a subliniat importanța prioritizării inovației tehnologice în agricultură și sprijinirii fermierilor în atingerea obiectivelor de mediu, contrar reglementărilor care pot afecta negativ activitatea acestora.

Într-un articol recent publicat, PPE a evidențiat că în Uniunea Europeană există aproximativ 9 milioane de ferme, oferind aproximativ 17 milioane de locuri de muncă, însă venitul agricol este semnificativ mai mic decât media salarială în majoritatea statelor membre. De asemenea, s-a subliniat că UE a pierdut aproximativ o treime din exploatațiile agricole din 2005, iar proporția persoanelor angajate în agricultură a scăzut considerabil în același interval de timp. În contextul acestor provocări, PPE și-a exprimat angajamentul de a inversa această tendință descendentă.

În ceea ce privește politica agricolă, PPE a pledat pentru un model competitiv bazat pe familii și fermieri profesioniști în comunități rurale active din întreaga UE. De asemenea, s-a subliniat importanța promovării unei diversități economice în zonele rurale și necesitatea asigurării accesului la servicii esențiale, precum sănătatea și transportul. PPE a evidențiat că agricultura este adesea motorul principal al dezvoltării economice în regiunile montane, insulare sau depopulate ale Europei și că sprijină diversitatea modelelor agricole și libertatea de alegere a fermierilor.

În ceea ce privește politica comercială, PPE a pledat pentru respectarea standardelor de mediu, sănătate și bunăstare animală pentru produsele importate, insistând asupra protejării producției europene de practici comerciale neloiale și tarifele de retorsiune. De asemenea, s-a subliniat necesitatea utilizării științei și a noilor tehnologii în agricultură pentru a sprijini un sector agricol mai sustenabil și eficient.

Astfel, PPE a evidențiat necesitatea unor politici agricole și comerciale coerente și echitabile pentru a asigura viabilitatea și competitivitatea sectorului agricol european în fața provocărilor actuale și viitoare.