Investiții Mărețe în Pomicultură: Se Deschid Porțile Sesiunii de Investiții în exploatații pomicole!

pomi
Cuprins

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță începerea unei noi etape importante pentru sectorul pomicol din România prin deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor pentru DR-15 – Investiții în exploatații pomicole. Această inițiativă reprezintă o componentă esențială a Planului Strategic pentru Politica Agricolă Comună în perioada 2023 – 2027.

În intervalul de timp cuprins între 8 ianuarie 2024, de la ora 9:00, și data de 30 aprilie 2024, până la ora 16:00, fermierii (cu excepția persoanelor fizice), cooperativele agricole și societățile cooperative recunoscute de MADR, precum și grupurile și organizațiile de producători au oportunitatea să prezinte proiecte cu scopul de a spori competitivitatea exploatațiilor pomicole.

Bugetul alocat pentru această sesiune este de 151.383.527 Euro, distribuit în două componente principale:

  • 142.383.527 Euro pentru dezvoltarea și modernizarea exploatațiilor pomicole;
  •  9.000.000 Euro pentru dezvoltarea și modernizarea pepinierelor pomicole. 

Sprijinul financiar nerambursabil oferit prin intermediul DR-15 poate ajunge la maxim 65% din costurile eligibile, fără a depași suma de 1.500.000 euro/proiect, cu excepția proiectelor care implică achiziționarea de utilaje și echipamente agricole, unde costul nu poate depăși 300.000 euro.

Pentru a stimula inovația și dezvoltarea durabilă în sectorul pomicol, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale încurajează beneficiarii să vină cu proiecte creative. Cu o sumă totală de 151.383.527 euro alocată, această inițiativă oferă oportunități semnificative pentru îmbunătățirea infrastructurii din domeniul pomiculturii în țară.

Proiectele vor fi evaluate lunar, iar criteriile de calitate pentru depunere variază în funcție de perioadă:

Pentru componenta înființare și modernizare EXPLOATAȚII pomicole:

  • 80 de puncte (08.01.2024 – 31.01.2024),
  • 60 de puncte (01.02.2024 – 29.02.2024),
  • 40 de puncte (01.03.2024 – 31.03.2024),
  • 20 de puncte (01.04.2024 – 30.04.2024).

Pentru componenta înființare și modernizare PEPINIERE pomicole:

  • 60 de puncte (08.01.2024 – 31.01.2024),
  • 50 de puncte (01.02.2024 – 29.02.2024),
  • 40 de puncte (01.03.2024 – 31.03.2024),
  • 20 de puncte (01.04.2024 – 30.04.2024).

Depunerea cererilor de finanțare pentru DR-15 va avea loc online pe site-ul www.afir.ro , începând cu data de 8 ianuarie 2024, la ora 09:00. Este esențial ca aplicanții să respecte cerințele de conformitate și eligibilitate stabilite în Ghidul Solicitantului, care este publicat pe portalul AFIR.

Pe site-ul nostru vei găsi zilnic stiri agricole actualizate, ce au ca scop informarea corectă cu privire la schimbările din acest sector.