Lansare de fonduri pentru modernizarea sectorului agricol: Sprijin pentru fermieri și întreprinderi zootehnice!

DR 20 si DR 22
Cuprins

Au fost lansate două intervenții esențiale, respectiv DR 22 și DR 20, care vizează investiții semnificative în sectorul agricol și zootehnic.

DR 22 – Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole

Scopul acestei intervenții este de a consolida orientarea către piață și de a spori competitivitatea fermelor agricole. Prin susținerea investițiilor în cercetare, tehnologie și digitalizare, se urmărește îndeplinirea obiectivelor specifice Programului Național de Dezvoltare Rurală. Proiectele vor contribui la atenuarea schimbărilor climatice, promovarea ocupării forței de muncă și dezvoltarea unui sector alimentar durabil.

Obiective principale

1. Dezvoltarea, modernizarea și retehnologizarea industriei alimentare în mod sustenabil.

2. Susținerea dezvoltării viabile a lanțurilor alimentare, a sistemelor de colectare și condiționare.

3. Creșterea cooperării între actorii implicați în lanțul alimentar.

4. Dezvoltarea bioeconomiei și a economiei circulare.

Beneficiari

– Forme asociative cu rol economic: cooperative agricole, societăți cooperative, grupuri și organizații de producători.

– Alți operatori economici, inclusiv IMM-uri și întreprinderi mari.

Sprijin nerambursabil

Rata sprijinului public nerambursabil este de 65% din totalul cheltuielilor eligibile pentru diferitele categorii de beneficiari, cu sume maxime variabile în funcție de tipul proiectului.

DR 20 – Investiții în sectorul zootehnic

Scopul acestei intervenții este de a consolida orientarea către piață și de a spori competitivitatea fermelor agricole în sectorul zootehnic. Prin stimularea și împărtășirea cunoștințelor, promovarea inovării și digitalizării, se urmărește îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor zootehnice.

Obiective principale

1. Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor zootehnice.

2. Restructurarea și modernizarea exploatațiilor zootehnice.

3. Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile.

4. Creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea acestora la nivelul fermei.

Beneficiari

– Fermieri (cu excepția persoanelor fizice).

– Cooperative agricole și societăți cooperative.

– Grupuri și organizații de producători recunoscute de MADR.

Sprijin nerambursabil

Valoarea maximă a sprijinului public este de 2.000.000 euro/proiect, cu o intensitate de maximum 65% din costurile eligibile per proiect. În cazul simplului achiziționări de utilaje și echipamente agricole, valoarea maximă a sprijinului este de 300.000 euro/proiect.

Aceste două intervenții reprezintă o oportunitate semnificativă pentru modernizarea și sustenabilitatea sectorului agricol și zootehnic din România. Fermierii și operatorii economici sunt încurajați să acceseze aceste fonduri pentru a contribui la dezvoltarea durabilă a agriculturii și la consolidarea competitivității pe piața internă și internațională.

Pe site-ul nostru vei găsi zilnic stiri agricole actualizate, ce au ca scop informarea corectă cu privire la schimbările din acest sector.