Listele cu Tinerii Fermieri care primesc 70 000 de Euro!

Listele cu Tinerii Fermieri care primesc 70 000 de Euro!
Cuprins

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a anunțat recent că, datorită suplimentării fondurilor cu 20,84 milioane de euro pentru submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2020), a început notificarea proiectelor eligibile, dar fără finanțare, care erau pe lista de așteptare.

Conform rapoartelor de selecție suplimentare din sesiunea 2021, un număr de 484 de tineri fermieri vor primi finanțare. Dintre aceștia, 394 sunt din zona non-montană, cu o valoare totală a proiectelor de 16,72 milioane de euro, iar 90 sunt din zona montană, primind un total de 4,11 milioane de euro.

Proiectele selectate vor fi finanțate cu condiția respectării unor cerințe minime de eligibilitate. Astfel, solicitanții trebuie să fie înregistrați în Registrul Comerțului și la APIA cu forma de organizare prin care au solicitat sprijinul, să aibă dimensiunea minimă eligibilă și să îndeplinească pragul minim exprimat în S.O. conform raportului de selecție din 2021.

De asemenea, solicitanții nu trebuie să fie selectați pentru finanțare prin alte submăsuri sau intervenții din PNDR 2020, Tranziție 2021-2022 și PS 2027, în special prin intervenția DR-30 din actuala programare și prin linii de finanțare similare submăsurii 6.1 din cadrul Grupurilor de Acțiune Locală.

AFIR a precizat că ultima dată pentru efectuarea plăților prin PNDR 2020 este 31 decembrie 2025. Prin urmare, solicitantul trebuie să finalizeze implementarea Planului de afaceri până la 30 septembrie 2025.

În cazul în care, după verificările efectuate de experții AFIR, se constată că nu sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate, proiectele respective nu vor mai primi finanțare și vor fi considerate contracte neîncheiate.

Reamintim că sprijinul acordat prin submăsura 6.1 este 100% nerambursabil, valoarea finanțării fiind între 40.000 și 70.000 de euro, în funcție de dimensiunea exploatației și tipul investiției propuse, și se acordă în două tranșe, pe baza unui plan de afaceri.

După finalizarea notificării solicitanților și a verificărilor administrative, proiectele tinerilor fermieri vor intra în etapa de contractare. Rapoartele de selecție suplimentare sunt disponibile pe site-ul www.afir.ro, în secțiunea Rapoarte, accesând link-ul „Selecție – NOUL Portal AFIR – informații PS PAC, depunere Online”.