MADR Anunță Ajutoare Pentru Sectorul Zootehnic!     

MADR Anunță Ajutoare Pentru Sectorul Zootehnic!   
Cuprins

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale  a făcut public un proiect de Hotărâre menit să aprobe plafoanele alocate ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic pentru anul de cerere 2023. Acest proiect de act normativ stabilește modalitatea de calcul al cuantumului per unitatea de măsură al ajutoarelor, vizând schema decuplată de producție pentru specia bovine în sectoarele lapte și carne, precum și schema cuplată de producție pentru speciile ovine/caprine.

Impactul bugetar estimat este semnificativ, ajungând la aproximativ 670.271.000 lei, echivalentul a 134.768.480 euro din bugetul de stat, alocat pentru anul 2024. Aceste sume sunt destinate plăților naționale tranzitorii pentru anul de cerere 2023 în sectorul zootehnic și se distribuie astfel:

a) 91.675,00 mii lei, echivalentul sumei de 18.432,69 mii euro, pentru schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul lapte;

b) 385.265,00 mii lei, echivalentul sumei de 77.463,56 mii euro, pentru schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul carne;

c) 193.331,00 mii lei, echivalentul sumei de 38.872,22 mii euro, pentru schema cuplată de producție, speciile ovine/caprine

Cuantumul per unitatea de măsură al ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul lapte, se calculează astfel:

a) pentru crescătorii de bovine prevăzuți la art. 97 din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.80/2023 privind criteriile de eligibilitate, documentele justificative, condiţiile şi modul de implementare a intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanţate din Fondul european de garantare agricolă şi de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Ordinul MADR nr.80/2023, în cazul în care solicitantul a produs şi valorificat, în perioada 1.03.2022- 28.02.2023, o cantitate de lapte mai mică față de cea din anul 2018, pentru diferența dintre cele două cantități un cuantum de 0,2 euro/tona de lapte, iar pentru cantitatea eligibilă produsă și valorificată în perioada 1.03.2022-28.02.2023 un cuantum/tona de lapte egal cu cel stabilit la lit.f);

b) pentru crescătorii de bovine prevăzuți la art.97 din Ordinul MADR nr.80/2023, în cazul în care nu a produs și valorificat nicio cantitate de lapte în perioada 1.03.2022-28.02.2023, un cuantum de 0,2 euro/tona de lapte, pentru cantitatea produsă și valorificată în anul 2018; 

c) pentru crescătorii de bovine prevăzuți la art.97 din Ordinul MADR nr.80/2023, în cazul în care solicitantul a produs şi valorificat, în perioada 1.03.2022-28.02.2023, o cantitate de lapte mai mare sau egală față de cea din anul 2018, un cuantum /tona de lapte egal cu cel stabilit la lit f) pentru o cantitate eligibilă egală cu cea produsă și valorificată în anul 2018;

d) pentru crescătorii de bovine prevăzuți la art.98 din Ordinul MADR nr.80/2023, în cazul solicitantului cu exploatații înființate în perioada 1.01.2019 – 28.02.2023, un cuantum/tona de lapte egal cu cel stabilit la lit.f) pentru cantitatea eligibilă produsă și valorificată în perioada 1.03.2022-28.02.2023;

e) suma rezultată la lit.a) și lit.b) prin utilizarea cuantumului de 0,2 euro/tona de lapte se scade din plafonul prevăzut la alin.(1) lit.a);

f) suma rezultată la lit.e) se raportează la cantitățile de lapte eligibile prevăzute la lit.a), c) și d). 

Cuantumul per unitatea de măsură al ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul carne, se calculează astfel:

a) pentru crescătorii de bovine prevăzuți la art.99 din Ordinul MADR nr.80/2023, în cazul în care solicitantul deține la data de 28 februarie 2023, un efectiv de bovine mai mic față de cel din 31 ianuarie 2018, pentru diferența dintre cele două efective de bovine un cuantum de 0,2 euro / cap de bovine, iar pentru efectivul de bovine eligibil deținut la data de 28 februarie 2023 un cuantum/ cap de bovine egal cu cel stabilit la lit.e).

b) pentru crescătorii de bovine prevăzuți la art.99 din Ordinul MADR nr.80/2023, în cazul în care solicitantul deține la data de 28 februarie 2023, un efectiv de bovine mai mare sau egal față de cel din 31 ianuarie 2018, un cuantum/cap bovine egal cu cel stabilit la lit.e) pentru un efectiv eligibil de bovine egal cu cel din 31 ianuarie 2018;

c) pentru crescătorii de bovine prevăzuți la art.100 din Ordinul MADR nr.80/2023, în cazul solicitantului cu exploatații înființate în perioada 1.02.2018– 28.02.2023, un cuantum/cap bovine egal cu cel stabilit la lit.e) pentru efectivul eligibil deținut la 28.02.2023.

d) suma rezultată la lit.a) prin utilizarea cuantumului de 0,2 euro/cap bovine se scade din plafonul prevăzut la alin.(1) lit.b);

e) suma rezultată la lit.d) se raportează la efectivele de bovine eligibile prevăzute la lit.a), b) și c). 


Pentru a solicita aceste ajutoare, documentele specifice și condițiile de acordare sunt reglementate în secțiunea a doua a Ordinului MADR nr. 80/2023, cu modificările și completările ulterioare, în articolele 95-102.

Pe site-ul nostru vei găsi zilnic stiri din agricultura de azi, ce au ca scop informarea corectă cu privire la schimbările din acest sector.