Mai multe Programe pentru Fonduri Europene se Apropie de Termenul Limită!

Mai multe Programe pentru Fonduri Europene se Apropie de Termenul Limită!
Cuprins

Patru din cele zece sesiuni deschise în acest moment de apropie de termenul limită. Dintre acestea enumerăm intervențiile DR 36, DR 30, DR 28 și DR 27. 

DR 36 – LEADER – Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității

Alocarea financiară pentru sesiunea DR 36- LEADER este de 500.000.000 Euro din Fondul European de Agricultură și Dezvoltare Rurală (FEADR) și 160.736.843 Euro din Fondul Social European, iar termenul limită este stabilit în data de 8 ianuarie 2024, ora 16:00.

DR 30 – Componenta Națională 

Fondurile disponibile pentru sesiunea de cereri de finanțare aferentă intervenției DR-30 pentru componenta națională sunt în valoare de 175.484.235,00€, iar termenul limită este stabilit în data de 31 ianuarie 2024, ora 16:00.

DR 28 – Crearea / modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural

Sprijinul acordat prin DR 28, pentru investițiile de construcție, extindere și îmbunătățire a infrastructurii rutiere locale din zonele rurale, va contribui la promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii economice, a incluziunii sociale și a dezvoltării locale în zonele rurale. Valoarea sprijinului va fi de maximum 1.000.000 euro/ beneficiar, iar termenul limită este stabilit în data de 29 februarie 2024, ora 16:00.

DR-27 – Crearea/modernizarea infrastructurii de acces agricolă

Sprijinul acordat prin investiții în infrastructura agricolă de acces va avea un efect pozitiv asupra competitivității sectorului agricol prin îmbunătățirea accesibilității exploatațiilor agricole, prin modernizarea şi adaptarea căilor de acces, asigurând o bună aprovizionare şi un acces mai facil către consumatori şi piețele de desfacere.

Prin proiectele depuse vor fi finanțate investiții în construcția, extinderea și/ sau modernizarea drumurilor de acces agricole către ferme (căi de acces din afara exploatațiilor agricole). Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăși 1.000.000 euro/ beneficiar. Termenul limită pentru această intervenție este stabilit în data de 29 februarie 2024, ora 16:00.

Pe site-ul nostru vei găsi zilnic stiri agricole actualizate, ce au ca scop informarea corectă cu privire la schimbările din acest sector.