Mai sunt DOAR 7 zile până la Depunerea Proiectelor pentru Achiziționarea Utilajelor Agricole!

Mai sunt DOAR 7 zile până la Depunerea Proiectelor pentru Achiziționarea Utilajelor Agricole!
Cuprins

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a publicat recent versiunea finală a Ghidului solicitantului pentru submăsura 4.1, destinată investițiilor în exploatații agricole, subcomponenta 4.1.1 din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2020. 

Documentul este disponibil pentru consultare publicului timp de 7 zile calendaristice, după care se va deschide sesiunea de depunere a proiectelor.

Cu o alocare financiară de peste 200 de milioane de euro, această sesiune este dedicată fermierilor și asociațiilor din sectorul vegetal. În cadrul submăsurii 4.1.1, se vor putea depune proiecte pentru achiziționarea de utilaje agricole, în special pentru exploatațiile care includ culturi de câmp, culturi furajere pentru hrana animalelor, plante tehnice, culturi horticole și pomicole, precum și culturi în spații protejate.

În plus, proiectele care vizează achiziții de utilaje agricole pentru cultura sfeclei de zahăr și cele propuse de formele asociative vor avea alocări financiare diferite.

Ghidul poate fi accesat atât pe site-ul oficial al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cât și pe pagina Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

Cine poate Beneficia de Ajutor?

Prin submăsura 4.1 se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de la 30% până la maximum 90%, astfel:

I. Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică între 8.000 euro SO până la 250.000 și pentru fermele zootehnice având dimensiunea economică până la 500.000 euro SO, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi:

  • 350.000 Euro pentru achiziții simple/1.000.000 euro pentru achizițiile simple specifice culturii de sfeclă de zahăr la nivel de fermă(inclusiv tineri fermieri).

II. Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică între 250 000 și 500.000 euro SO și fermele zootehnice având dimensiunea economică între 500.000 euro SO și 1 mil euro SO, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi:

  • 400.000 Euro pentru achiziții simple/ 1.000.000 euro pentru achizițiile simple specifice culturii de sfeclă de zahăr;

III. Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică peste 500.000 euro SO și peste 1.000.000 euro SO pentru sectorul zootehnic rata sprijinului public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăşi:

  • 400.000 Euro pentru achiziții simple/ 1.000.000 euro pentru achizițiile simple specifice culturii de sfeclă de zahăr;

IV. Pentru cooperative, grupuri de producători și organizații de producători, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% și nu va depăşi 1.500.000 Euro indiferent de tipul investiției și de dimensiunea fermei. 

Intensitatea se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 70% pentru fermele din categoria I și 90% pentru formele asociative în cazul:

a) Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta până la 40 de ani, inclusiv la data depunerii Cererii de finanțare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305) respectiv (nu se aplică formelor asociative).

b) Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013;

c) Investițiilor în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013 dacă amplasarea investiției și, acolo unde este cazul, peste 50% din terenurile agricole ale exploataţiei agricole se află în una din localităţile în dreptul cărora există menţiunea ANC ZM, ANC SEMN, ANC-SPEC, în Anexa 3 la Ghidul solicitantului;

d) Investițiilor colective (se aplică formelor asociative).