Consiliul Agrifish solicită Măsuri Urgente pentru Gestionarea Crizelor Agricole

Consiliul Agrifish solicită Măsuri Urgente pentru Gestionarea Crizelor Agricole
Cuprins

La întâlnirea Consiliului Agrifish, miniștrii agriculturii din Uniunea Europeană au discutat despre necesitatea urgentă de îmbunătățire a instrumentelor de gestionare a crizelor în sectorul agricol. Aceștia au cerut alocarea unor bugete mai mari și o mai mare flexibilitate pentru a proteja fermierii de riscurile climatice, economice și geopolitice.

David Clarinval, ministrul belgian al Agriculturii, a condus inițiativa, subliniind importanța unui sistem de gestionare a crizelor rezistent și orientat spre viitor, unde cercetarea și inovarea sunt esențiale.

Politica agricolă comună și provocările actuale

Politica agricolă comună (PAC) a UE oferă în prezent sprijin pentru fermieri în perioade de criză, prin instrumente precum sprijin pentru diversificare, derogări de la regulile de concurență, fonduri mutuale, sprijin pentru asigurări, intervenții pe piață și o rezervă anuală de criză de 450 de milioane EUR. Cu toate acestea, în contextul noilor provocări, aceste măsuri ar putea fi insuficiente.

Președinția belgiană a propus reevaluarea și adaptarea instrumentelor existente pentru a face față crizelor actuale și viitoare. Protestele Comitetului European pentru Lapte din Bruxelles, care au cerut un mecanism permanent de reglementare a producției de lapte în timpul surplusurilor, au evidențiat nevoia urgentă de soluții durabile.

Necesitatea creșterii fondului de criză

Bugetul pentru rezerva de criză trebuie majorat, actualul fond de 450 de milioane de euro fiind considerat insuficient pentru crizele viitoare. David Clarinval a susținut creșterea semnificativă a acestui buget pentru a asigura un sprijin adecvat fermierilor în dificultate.

Un alt subiect de discuție a fost conceptul de ajutor „de minimis”, care permite statelor membre să acorde subvenții mici fermierilor fără a anunța Comisia Europeană conform eureporter. În prezent, plafonul este de 20.000 EUR per companie pe trei ani, dar există un sprijin puternic pentru majorarea acestuia la 50.000 EUR, pentru a face față mai bine crizelor actuale.

Controversa Nutri-Score

În timp ce atenția s-a concentrat pe gestionarea crizelor, a fost discutată și problema etichetei Nutri-Score, o etichetă controversată care indică calitatea nutrițională a produselor alimentare. José Manuel Fernandes, noul ministru al Agriculturii și Pescuitului din Portugalia, a anunțat decizia țării sale de a renunța la Nutri-Score, criticând algoritmul său inconsecvent și înșelător.

Această mișcare este susținută de alte țări europene care au fost critice față de Nutri-Score, considerând că favorizează produsele supraprocesate în detrimentul celor tradiționale, mai nutritive. Ministrul italian al Agriculturii, Francesco Lollobrigida, a salutat decizia Portugaliei, subliniind importanța transparenței și protecției consumatorilor.

Perspective pentru viitorul agriculturii europene

Inițiativa de a întări instrumentele de gestionare a crizelor este un pas important. Majorarea bugetului de rezervă pentru criză și creșterea plafonului de ajutor „de minimis” sunt măsuri esențiale pentru sprijinirea fermierilor. Pe lângă aceste măsuri imediate, UE trebuie să investească în cercetare și dezvoltare pentru a spori reziliența agriculturii la schimbările climatice și să încurajeze parteneriatele public-privat pentru a stimula inovația.

Discuțiile din cadrul Consiliului Agrifish reflectă o recunoaștere tot mai mare a necesității de a proteja sectorul agricol de crizele tot mai frecvente. Prin prioritizarea rezilienței și durabilității, UE poate asigura un viitor stabil și prosper pentru fermierii săi și pentru sectorul agricol în ansamblu. 

De asemenea, este esențial ca UE să promoveze transparența și inovația, renunțând la sistemele de etichetare ineficiente precum Nutri-Score, și să ofere consumatorilor informațiile necesare pentru a face alegeri alimentare informate.