Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Anunță Deschiderea Sesiunii de Depunere a Strategiilor de Dezvoltare Locală 

fermier
Cuprins

În conformitate cu Planul Strategic pentru Politica Agricolă Comună (PAC) 2023-2027, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță începerea sesiunii de depunere a Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) în cadrul măsurii DR-36 – LEADER – Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității. Această inițiativă face parte din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și este integrată într-un cadru mai amplu, respectiv Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 (FSE+).

Perioada de Depunere și Proceduri de Selecție

Sesiunea de depunere a SDL-urilor va avea loc în intervalul 15 decembrie 2023 ora 09:00 – 08 ianuarie 2024 ora 16:00. Selecția va fi realizată printr-o procedură publică de selecție, gestionată de Autoritatea de Management pentru Planul Strategic PAC 2023-2027 (AM PS) și Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 (AM PIDS). Aceasta va implica verificarea eligibilității și aplicarea criteriilor de selecție.

Alocare Financiară și Distribuție

Pentru sesiunea de depunere, sunt disponibile fonduri consistente:

– 500.000.000,00 Euro din FEADR

– 160.736.843,00 Euro din FSE+

Alocarea publică va fi distribuită proporțional, 75% din FEADR ( Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) și FSE+ (Fondul Social European Plus) fiind alocate în funcție de suprafața și populația teritoriului eligibil LEADER. Astfel, se urmărește sprijinirea comunităților locale, rezultând valori de 16,73 euro/loc și 816,06 euro/km2 din FEADR și, respectiv, 5,38 euro/loc și 262,34 euro/km2 din FSE+.

Criterii de Selecție și Eligibilitate

SDL-urile vor fi evaluate în conformitate cu Ghidul solicitantului pentru participarea la selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală 2023-2027, precum și cu prevederile Planului Strategic PAC 2023-2027 și ale Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027. Pragul de calitate prestabilit pentru selecție este de 25 de puncte.

Beneficiari Eligibili

Se pot înscrie în sesiunea de depunere următoarele categorii de beneficiari:

– Autorități publice locale

– Asociații de Dezvoltare Intercomunitară

– Persoane fizice autorizate

– Întreprinderi individuale, familiale și comerciale

– Institute de cercetare – dezvoltare

– Societăți agricole și forme asociative de proprietate asupra terenurilor

– Grupuri de producători și Organizații de producători

– Alte forme de organizații, inclusiv Parteneriate informale

În cazul în care tipologia beneficiarului nu se regăsește în categoriile prestabilite, se va selecta opțiunea ”alte forme de organizare”.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale încurajează participarea activă a comunităților în procesul de dezvoltare locală, evidențiind importanța strategiilor durabile și incluzive pentru viitorul zonelor rurale din România. Detalii suplimentare sunt disponibile pe platforma MADR: https://www.madr.ro/axa-leader/leader-2023-2027.html

Pe site-ul nostru vei găsi zilnic stiri agricole actualizate, ce au ca scop informarea corectă cu privire la schimbările din acest sector.