Noua Ordonanță privind “Creditul Fermierului”!

Noua Ordonanță privind “Creditul Fermierului”!
Cuprins

Guvernul României a adoptat o ordonanță de urgență privind instituirea schemei de ajutor de stat „Creditul Fermierului” pentru sprijinirea fermierilor afectați de criza generată de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Această schemă este concepută pentru a facilita accesul la lichidități pentru întreprinderile active în producția agricolă primară și este valabilă până la data de 30 iunie 2024.

Potrivit acestei ordonanțe, ajutorul de stat acordat în cadrul schemei „Creditul Fermierului” se va oferi sub formă de granturi, care vor acoperi componenta de dobândă reprezentând parte din ROBOR la 3 luni, pentru o perioadă de maximum 60 de luni și cu un plafon maxim de echivalentul în lei al sumei de 280.000 de euro pe beneficiar.

Cine poate beneficia de acest ajutor?

Beneficiarii eligibili pentru acest ajutor de stat trebuie să îndeplinească anumite condiții, iar printre acestea se enumeră: 

a) au contractat de la o instituție de credit înscrisă în program, unul sau mai multe credite, așa cum sunt menționate la art. 3 lit., respectiv credite non-revolving pentru finanțarea capitalului de lucru, potrivit contractului de credit încheiat după data autorizării prezentei scheme de ajutor de stat de către Comisia Europeană;

b) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;

c) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile;

d) împotriva lor nu s-a deschis procedura insolvenței;

e) are activitate în domeniul producției agricole primare și după caz, activitatea este înregistrată potrivit certificatului constatator obținut de la RECOM;

f) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, sau, dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit;

g) nu figurează în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți cu interdicție de a emite cecuri și cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării;

Nu pot beneficia de facilitățile acordate în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat întreprinderile care fac obiectul sancțiunilor adoptate de UE și nici:

a) persoanele, entitățile sau organismele desemnate în mod specific în actele juridice care impun sancțiunile respective;

b) întreprinderile deținute sau controlate de persoane, entități sau organisme vizate de sancțiunile adoptate de UE;

c) întreprinderile care își desfășoară activitatea în industrii vizate de sancțiunile adoptate de UE, în măsura în care ajutoarele ar submina obiectivele aferente sancțiunilor relevante, nelimitându-se însă la acestea.

Schemele de ajutor de stat Creditul Fermierului sunt administrate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu sprijinul Fondului de Garantare a Creditului Rural, iar instituțiile de credit participante acordă credite non-revolving pentru finanțarea capitalului de lucru conform normelor stabilite.

Bugetul alocat pentru această schemă este de maximum 815,5 milioane lei, cu estimarea de a ajunge la un număr de maximum 3.500 de beneficiari. Plățile granturilor se vor efectua până la data de 30 iunie 2030, iar beneficiarii vor fi responsabili să acopere eventualele diferențe în dobânzi în cazul depășirii nivelului prevăzut în acordurile de finanțare.

Pe site-ul nostru vei găsi zilnic stiri din agricultura de azi, ce au ca scop informarea corectă cu privire la schimbările din acest sector.