Pot fi Depuse Cererile pentru Ajutorul de 100 €/ha!

Pot fi Depuse Cererile pentru Ajutorul de 100 €/ha!
Cuprins

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a anunțat că potențialii beneficiari din sectorul vegetal pot depune cereri pentru obținerea granturilor directe destinate producătorilor agricoli. Perioada de depunere a cererilor este cuprinsă între 29 ianuarie și 8 martie 2024.

Grantul direct reprezintă o compensație pe suprafață, fiind echivalentul a 100 de euro pe hectar, la cursul de schimb valutar de 4,9334 lei/euro. Valoarea maximă a grantului pentru fiecare beneficiar nu poate depăși 280.000 de euro.

Resursele financiare totale alocate acestui program sunt de 1.200.000 mii lei, echivalentul a 243.239,956 mii euro, provenind de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2024.

Cererile de acordare a grantului se pot depune la Centrele locale/județene ale APIA sau la Centrul APIA din Municipiul București, în funcție de raza teritorială a depunerii cererii de plată aferente anului 2023.

Plata granturilor se va realiza până la data de 30 iunie 2024. Informațiile detaliate privind beneficiarii, condițiile de eligibilitate, documentele necesare și Ghidul solicitantului vor fi publicate pe site-ul APIA www.apia.org.ro 

Beneficiarii pot solicita grantul care se acordă dacă îndeplinesc următoarele condiţii de eligibilitate, în mod cumulativ:

a) au depus o cerere de plată în anul 2023, pentru o suprafaţa determinată de minimum 1 ha, pentru una sau mai multe dintre culturile grâu comun de toamnă, grâu dur de toamnă, triticale de toamnă, secară de toamnă, orz de toamnă, orzoaică de toamnă, ovăz de toamnă, rapiță de toamnă, până la termenul limită de depunere din anul 2023;
b) nu sunt în dificultate, respectiv în lichidare sau în faliment, la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului de stat, în baza evidenţelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

Această schemă de ajutor se cumulează cu alte programe finanțate de la bugetul de stat, cu respectarea pragului maxim de 280.000 euro per beneficiar, în conformitate cu reglementările Comisiei Europene.

Producătorii agricoli declaraţi neeligibili pentru plata pe suprafaţă aferentă campaniei 2023 care au primit decizie negativă/de respingere nu pot beneficia de prezenta schema de ajutor.