Programele de Fonduri Europene ce Urmează a fi Lansate Luna Aceasta!

Programele de Fonduri Europene ce Urmează a fi Lansate Luna Aceasta!
Cuprins

În luna iunie, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) lansează două programe importante destinate dezvoltării rurale și gestionării durabile a resurselor naturale: DR 29 – Investiții în Crearea și Dezvoltarea de Activități Neagricole și DR 24 – Investiții în Tehnologii Forestiere pentru Îmbunătățirea Rezilienței și Valorii de Mediu a Ecosistemelor Forestiere.

DR 29 – Investiții în Crearea și Dezvoltarea de Activități Neagricole

Scopul principal al programului DR 29 este de a stimula dezvoltarea economică durabilă și digitală în mediul rural din România. Acest program vizează diversificarea activităților economice neagricole, crearea de locuri de muncă și reducerea discrepanțelor dintre zonele rurale și urbane.

Beneficiari Eligibili

Printre beneficiarii eligibili se numără micro-întreprinderile din spațiul rural, care trebuie să respecte reglementările europene și naționale privind ajutorul de minimis.

Condiții de Eligibilitate

1. Investiția trebuie să fie realizată în spațiul rural.

2. Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată.

3. Investiția trebuie să se încadreze în domeniile sprijinite de intervenție.

4. Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a cofinanța investiția.

5. Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată printr-o documentație tehnico-economică.

Domenii Sprijinite

Proiectele eligibile includ activități de producție, servicii și turism.

Formă și Rata Sprijinului

Programul oferă granturi care acoperă până la 65% din costurile eligibile, cu o valoare maximă de 200.000 de euro per proiect.

DR 24 – Investiții în Tehnologii Forestiere

Programul DR 24 are ca obiectiv îmbunătățirea rezilienței și a valorii de mediu a ecosistemelor forestiere, prin dotarea operatorilor economici și a ocoalelor silvice cu echipamente și tehnologii moderne.

Beneficiari Eligibili

Eligibili pentru acest program sunt operatorii economici atestați pentru activitatea de exploatare forestieră și ocoalele silvice autorizate de autoritatea publică centrală responsabilă de silvicultură.

Condiții de Eligibilitate

1. Ocoalele silvice trebuie să administreze cel puțin 2.000 de hectare de teren forestier.

2. Operatorii economici trebuie să demonstreze că au efectuat lucrări de exploatare forestieră în ultimul an pentru cel puțin 30% din capacitatea atestată.

3. Achiziția de echipamente de tipul funicularelor este eligibilă numai pentru solicitanții care au realizat exploatări forestiere în județele cu zone de munte reprezentând cel puțin 30%.

Investiții Eligibile

Investițiile eligibile includ achiziția de echipamente pentru colectarea, sortarea și manipularea lemnului, echipamente pentru lucrări de îngrijire a pădurilor, utilaje pentru tocarea lemnului, echipamente pentru managementul riscurilor și programe informatice pentru gestionarea echipamentelor.

Formă și Rata Sprijinului

Proiectele vor beneficia de granturi care acoperă 65% din costurile eligibile, cu o valoare maximă de 500.000 de euro pentru operatorii economici și 250.000 de euro pentru ocoalele silvice.