S-a modificat Planul Strategic PAC 2023-2027!

pac
Cuprins

Comisia Europeană a aprobat modificările aduse Planului Strategic pentru Politica Agricolă Comună (PAC) al României pentru perioada 2023-2027. Această aprobare vine în urma unei propuneri de revizuire transmise de către România la data de 17 octombrie și reprezintă un pas important în adaptarea la cerințele actuale ale sectorului agricol.

Modificările propuse reflectă consultările ample cu partenerii economici și sociali, evidențiind angajamentul ferm al țării în susținerea unei agriculturi moderne, durabile și adaptate la schimbările climatice.

Una dintre schimbările semnificative se referă la îmbunătățirea condițiilor de accesare a plăților directe, atât pentru agricultura vegetală, cât și pentru cea zootehnică. În ceea ce privește agricultura vegetală, se remarcă modificările în definiția fermierului activ aplicabil beneficiarilor de plăți directe și relaxarea condițiilor referitoare la Acoperirea minim a solului (GAEC 6) pentru prevenirea expunerii solului în perioadele critice.

În rândul fermierilor din sectorul zootehnic s-au exprimat nevoi specifice, iar ca răspuns s-au propus ajustarea schemelor existente pentru sectorul bovin și ovin, precum și introducerea unei noi intervenții – sprijin cuplat pentru venit – destinată producătorilor de porumb pentru siloz.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale subliniază că aceste modificări reprezintă un angajament continuu în susținerea dezvoltării durabile a sectorului agricol național și contribuie la consolidarea poziției României în cadrul Politicii Agricole Comune a Uniunii Europene.
De asemenea, versiunea trei a documentului poate fi accesată AICI sau pe site-ul oficial al Ministerului Agriculturii.

Pe site-ul nostru vei găsi zilnic stiri agricole actualizate, ce au ca scop informarea corectă cu privire la schimbările din acest sector.