Se acordă un nou Sprijin pentru Apicultori!

Se acordă un nou Sprijin pentru Apicultori!
Cuprins

Guvernul României a adoptat o măsură esențială pentru susținerea sectorului apicol în contextul crizei din regiunea Europei de Est, generată de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. În ședința din 28 februarie 2024, a fost aprobată Ordonanța de Urgență privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor suferite în anul 2023 în acest domeniu vital al agriculturii.

Valoarea totală a schemei de ajutor este de 59.866.000 lei, echivalentul a 12.034.334 euro, iar fiecare familie de albine va primi un sprijin de 25 lei sau 5 euro. Cu un număr estimat de 2.395.856 de familii de albine, acest sprijin urmărește să ofere o susținere semnificativă crescătorilor afectați.

Condiții de eligibilitate

Pentru a putea beneficia de sprijin financiar, crescătorii de albine trebuie să respecte următoarele condiții de eligibilitate:

-să dețină la data de 31 decembrie 2023 familii de albine înscrise în baza naţională de date apicolă gestionată de Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”, prin Oficiile pentru Zootehnie Județene, potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017, cu modificările și completările ulterioare, în exploatații apicole/stupine autorizate sanitar-veterinar de către ANSVSA;

– să dețină familii de albine în exploatații apicole/stupine înregistrate/autorizate sanitar-veterinar la data depunerii cererii;

– să nu se afle în lichidare sau faliment, la data de 24 februarie 2022, conform evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului sau în cazul persoanei fizice să nu existe o decizie definitivă a instanțelor judecătorești de constatare a falimentului până la data de 24 februarie 2022.

Beneficiari

Beneficiarii pot fi:

-apicultori, persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil la data depunerii cererii;

– apicultori, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.182/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și societăți agricole constituite în baza Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și completările ulterioare;

– apicultori, persoane juridice.

Termenul limită pentru depunerea cererilor este de 30 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență, iar plățile vor fi efectuate până la 30 iunie 2024.

Pe site-ul nostru vei găsi zilnic stiri din agricultura actualizate, ce au ca scop informarea corectă cu privire la schimbările din acest sector.