Sesiunea de depunere a Strategiilor de Dezvoltare Locală în Cadrul Intervenției LEADER se Apropie de Termenul Limită!

Sesiunea de depunere a Strategiilor de Dezvoltare Locală în Cadrul Intervenției LEADER se Apropie de Termenul Limită!
Cuprins

Până la 8 ianuarie 2024, ora 16:00 mai este posibilă depunerea proiectelor pentru sesiunea de depunere a Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) în cadrul intervenției DR-36 – LEADER, parte a Planului Strategic PAC 2023-2027.

Alocarea financiară pentru această sesiune este de 500.000.000 Euro din Fondul European de Agricultură și Dezvoltare Rurală (FEADR) și 160.736.843 Euro din Fondul Social European.

Intervenția DR-36 – LEADER – Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității are ca scop sprijinirea comunităților rurale prin construirea unei identități locale și utilizarea eficientă a resurselor în concordanță cu nevoile specifice ale teritoriului.

Procesul de selecție a SDL va fi realizat printr-o singură procedură publică de selecție, supervizată de Autoritatea de Management pentru Planul Strategic PAC 2023-2027 (AM PS) și Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 (AM PIDS). Aceasta implică verificarea eligibilității și aplicarea criteriilor de selecție.

Toate informațiile relevante, inclusiv denumirea planului, autoritățile de gestionare, codul intervenției, alocarea financiară, intervalul de depunere a SDL, precum și detalii despre condițiile generale de participare, pot fi găsite în Anunțul privind lansarea sesiunii de depunere a SDL, disponibil pe pagina web a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Un aspect important este pragul de calitate prestabilit, care este de 25 puncte.

Această inițiativă reprezintă o oportunitate semnificativă pentru comunitățile rurale de a contribui la dezvoltarea locală și la valorificarea resurselor disponibile într-un mod eficient și sustenabil.

Pe site-ul nostru vei găsi zilnic stiri agricole actualizate, ce au ca scop informarea corectă cu privire la schimbările din acest sector.