Sistemul Național RO e-Factura se Aplică și în Agricultură

Sistemul Național RO e-Factura se Aplică și în Agricultură
Cuprins

Începând cu 1 ianuarie 2024, România implementează o schimbare semnificativă în domeniul facturării electronice prin extinderea sistemului național RO e-Factura și în sectorul agricol. Acest pas urmărește standardizarea proceselor de facturare la nivel internațional, aducând beneficii economice, ecologice și administrative semnificative.

Orice organizare fie ea SRL, PFA, II, IF etc. cu impozitare pe normă de venit sau profit trebuie să încarce facturile emise în SPV dacă facturează către o altă firmă cu entitate juridică, în decurs de 5 zile de la emitere. 

Etapele de Implementare

În prima etapă a implementării, care se desfășoară între 1 ianuarie și 30 iunie 2024, operatorii economici din România, indiferent de statutul lor înregistrat în scopuri de TVA, sunt obligați să raporteze în sistemul național RO e-Factura toate facturile emise în relația B2B (business to business) și cu instituțiile publice. 

 Această măsură se aplică și operatorilor economici persoane impozabile nestabilite în țară, dar înregistrate în scopuri de TVA, care trebuie să raporteze toate facturile emise în relația B2B pentru livrări de bunuri și servicii în România.

Cu excepții bine definite, cum ar fi livrările în afara Uniunii Europene sau livrările intracomunitare de bunuri, implementarea acestor schimbări aduce cu sine un termen-limită strict de 5 zile lucrătoare pentru transmiterea facturilor emise. Nerespectarea acestui termen constituie contravenție și se sancționează cu amenzi considerabile, în funcție de categoria contribuabililor.

Într-o notă de indulgență, în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2024, nerespectarea termenului limită pentru transmiterea facturilor nu se sancționează.

În cea de-a doua etapă, începând cu 1 iulie 2024, emitenții de facturi electronice au obligația de a le transmite către destinatari folosind sistemul național RO e-Factura, cu respectarea prevederilor legislative.

Ghid e-Factura 

Înregistrarea în Spațiul Privat Virtual (SPV)

Pentru a începe, operatorii economici trebuie să se înregistreze în Spațiul Privat Virtual (SPV). Accesați site-ul ANAF pentru informații detaliate despre procedura de înregistrare. Asigurați-vă că vă exprimați opțiunea pentru primirea atenționărilor la adresa de e-mail, astfel încât să fiți notificați în cazul în care nu descărcați documentele în termen.

Accesarea și Utilizarea Sistemului RO e-Factura

După înregistrare, accesați SPV pentru utilizarea sistemului RO e-Factura. Informații suplimentare despre înregistrare pot fi găsite AICI

Emiterea și Transmiterea Facturii în Format XML

Există două modalități simple pentru a emite și transmite o factură în format XML:

I. Servicii Web:

   – Poți o aplicație proprie, conectându-vă la sistemul RO e-Factura prin intermediul unui set de micro-servicii disponibile sub forma unei API.

II. Încărcare Web:

   – Folosește aplicația gratuită oferită de Ministerul Finanțelor pentru a completa și transmite facturile electronice.

Resurse Utile

    – Accesează Ghidul de Utilizare al aplicației RO e-Factura pe site-ul ANAF.

   – Găsește documentația tehnică pe paginile web ale Ministerului Finanțelor și ANAF.

Aceste măsuri reprezintă o evoluție semnificativă în domeniul facturării electronice, aducând beneficii atât în mediul de afaceri, cât și în cel agricol, și impun o adaptare rapidă și eficientă a operatorilor economici la noile standarde.

Pe site-ul nostru vei găsi zilnic stiri agricole actualizate, ce au ca scop informarea corectă cu privire la schimbările din acest sector.