Soluții pentru Viitorul Fermelor de Familie din Uniunea Europeană!

Soluții pentru Viitorul Fermelor de Familie din Uniunea Europeană!
Cuprins

Fermele familiale domină structura agriculturii UE, reprezentând coloana vertebrală a sectorului agricol european. Conform datelor Comisiei Europene, aproape 57% dintre ferme sunt operate exclusiv de titular și membri ai familiei, iar în alte 36% munca de familie reprezintă cel puțin jumătate din forța de muncă totală.

Cu toate acestea, aceste ferme se confruntă cu amenințarea dispariției din lipsa interesului noilor generații pentru agricultură. Între 2005 și 2020, peste 37% din ferme au dispărut, iar acest declin se va continua dacă nu se iau măsuri eficiente.

În acest context, Comisia Europeană se gândește la diverse măsuri și inițiative pentru a sprijini fermele de familie în viitor. Politica Agricolă Comună (PAC) este un instrument crucial în acest sens, oferind sprijin direct pentru venit care ajută la stabilizarea situației financiare a fermelor. 

Evaluările recente arată că, fără PAC, ar exista o reducere mai rapidă a numărului de ferme și a suprafeței de teren agricol, concentrând producția în ferme industriale mari, cu consecințe negative asupra ocupării forței de muncă și a mediului rural.

Una dintre prioritățile PAC este reînnoirea generațiilor în agricultură. Statele membre sunt încurajate să aloce un procent minim pentru sprijinirea tinerilor fermieri, facilitându-le accesul la terenuri și capital. În acest sens, sprijinul pentru instalarea noilor fermieri, inclusiv a tinerilor, a fost extins, iar flexibilitatea în utilizarea instrumentelor financiare este promovată pentru a răspunde nevoilor specifice ale acestora.

Cu toate acestea, accesul la terenuri și capital rămâne un obstacol major pentru tinerii fermieri, iar alinierea politicilor naționale la obiectivele PAC este crucială pentru a îmbunătăți coerența și eficacitatea acestor măsuri.

Astfel, sprijinul și angajamentul continuu al Comisiei Europene, împreună cu adaptarea politicilor naționale, sunt esențiale pentru a asigura viabilitatea și sustenabilitatea fermelor familiale, protejând astfel tradițiile și peisajele rurale europene.