Sumele pentru Ajutoarele Nationale Tranzitorii au fost Publicate!

Sumele pentru Ajutoarele Nationale Tranzitorii au fost Publicate!
Cuprins

Guvernul României a adoptat o hotărâre importantă privind plafoanele alocate ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic pentru anul de cerere 2023. Conform Monitorului Oficial al României, Partea I, Nr. 140/19.II.2024, hotărârea prevede aprobarea sumei de 670.271,00 mii lei (echivalentul a 134.768,48 mii euro) pentru ajutoare, care vor fi distribuite în următoarele categorii:

a) 91.675,00 mii lei (18.432,69 mii euro) pentru schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul lapte;

b) 385.265,00 mii lei (77.463,56 mii euro) pentru schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul carne;

c) 193.331,00 mii lei (38.872,22 mii euro) pentru schema cuplată de producție, speciile ovine/caprine.

De asemenea, hotărârea detaliază cuantumul per unitatea de măsură al ajutoarelor, în funcție de diferite criterii și circumstanțe pentru crescătorii de bovine, inclusiv pentru schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul lapte și carne.

Conform articolului 1, alineatul (2), cuantumul per unitatea de măsură pentru schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul lapte, se calculează în funcție de cantitatea de lapte produsă și valorificată în perioada 1 martie 2022 – 28 februarie 2023. Se acordă un cuantum de 0,2 euro/tona de lapte pentru diferența dintre cantitatea produsă în această perioadă și cea din anul 2018.

Hotărârea prezintă și detalii privind cuantumurile pentru crescătorii de bovine în funcție de anumite condiții, precum producția și valorificarea de lapte în anul 2018, efectivul de bovine la data de 28 februarie 2023, și alte criterii specificate în Ordinul MADR nr. 80/2023.

Aceste măsuri reprezintă un pas important în sprijinirea sectorului zootehnic și a fermierilor implicați în producția de lapte, carne și alte produse din domeniul zootehnic.